အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အား လူသတ္သမား တစ္ဦး အျဖစ္ ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး စြပ္စဲြ ေျပာဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 10:50:00 PM


အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ သည္ ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံ တြင္း အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေန သူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၎ ကို လူသတ္ သမား ဟု ေခၚဆို ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗင္နီ ဇဲြလား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အဲလိယက္စ္ ေဟာင္၀ါ က စြပ္စဲြ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဗင္နီဇဲြလားအစုိးရသည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ပဲြဆင္ႏဲႊ ေနေၾကာင္း ကယ္ရီ က ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းကို ေဟာက္၀ါကတုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံတြင္း ဆူပူ အံုႂကြ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာ ေအာင္ အေမရိကန္ကလႈံ႕ေဆာ္ေန ေၾကာင္း ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရက မၾကာခဏ စြပ္စဲြခဲ့သည္။ မစၥတာ ကယ္ ရီေရ၊ ခင္ဗ်ားကို တစ္ ကမာၻ လံုးေရွ႕မွာ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် လုိက္ ပါတယ္၊ ဗင္နီဇဲြလား မွာ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြျဖစ္ ေအာင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ေနပါတယ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို တစ္ကမာၻ လံုးက ဆန္႔က်င္ ႐ႈတ္ခ် ပါတယ္၊ ဒါ့ အျပင္ ဗင္နီဇဲြ လာ းႏိုင္ငံသား ေတြကို သတ္ ျဖတ္သူ အျဖစ္ ခင္ဗ်ားကို ႐ႈတ္ခ် လုိက္ပါတယ္”” ဟု ေဟာင္၀ါက ေျပာဆုိ ခဲ့ သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ ေျပာခြင့္ရွိသူ ေမရီ ဟာ့ဖ္က ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၏မွတ္ခ်က္စကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ ေသာ္ လည္း ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားကိုမေျပာခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဗင္နီဇဲြလားတြင္ ဆႏၵျပသ ူမ်ားေသဆံုး ေန ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တာ၀န္ ခံလာရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႕(OAS) ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ေတာင္းဆုိသင့္ ေၾကာင္း ကယ္ရီက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သည္လည္း ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရအား အေရး ယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

ဗင္နီဇဲြလားရွိ လက္ရွိဆူပူအံုႂကြမႈမ်ား သည္ မဲရီဒါႏွင့္တာခ်ီရာျပည္နယ္မ်ားရွိ ေက်ာင္း သားမ်ားက ေဒ သ လံုၿခံဳေရးပိုမိုေတာင္းဆိုမႈ မ်ား မွ တစ္ဆင့္ ဆႏၵျပ မႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ေနာက္တြင္ အတုိက္အခံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းအေျခခံစား ေသာက္ကုန္မ်ား ျပတ္လပ္ေနျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ မႈျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျမင့္တက္ေနျခင္းတို႔ကို အစိုးရကေျဖရွင္း ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ အေန ျဖင့္ လမ္းမေပၚ ထြက္ခ်ီတက္ဆ္ၵျပမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံ တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ လူ ၂၈ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:BBC
Messenger News Journal