ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ျဖင့္ အင္တာနက္ WiFi ေပးႏိုင္ရန္ Facebook ႀကံစည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 06:42:00 PM
Facebookအေနျဖင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလိုင္း မရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ Wi-Fi ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္ေပးႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းသစ္ကို စတင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ Googleက ေလေဘာလံုးႀကီးမ်ား လြႊတ္တင္ကာ Wi-Fiျဖန္႔က်က္ေပးရန္ စိတ္ကူးေနခ်ိန္တြင္ Facebookက ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုကုိ ဝယ္ယူရန္ စိုင္းျပင္းလာခဲ့သည္။ Facebook၏ ေျခလွမ္းမွာ အာဖရိကကဲ့သို႔ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလိုင္း နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္မ်ားကို လႊတ္တင္ထားၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ Wi-Fiကြန္ရက္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးေနရန္ ျဖစ္သည္။

Facebookသည္ ယခုအခါ Titan Aerospace ကုမၸဏီကို ေဒၚလာသန္း(၆၀) ဝန္းက်င္ျဖင့္ သိမ္းသြင္းဝယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြး စကားေျပာေနၿပီဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းမ်ားကို Facebookက တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုထားသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက အဆိုပါ ေကာလာဟလသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရေလာက္ၿပီး Facebook၏ တစ္ကမာၻလံုး အင္တာနက္သံုးစြဲသူ တိုးပြားၿပီး ၎တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္သြားမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ Titan Aerospaceသည္ ေနေရာင္ျခည္ကို ခံယူကာ စြမ္းအင္ျဖည့္တင္းၿပီး အျမင့္ေပေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာတြင္ ပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ ေလယာဥ္မ်ားကို သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္လွ်က္ ရွိသည္။
အဆိုပါ နည္းပညာအရ ေနေရာင္ျခည္ ျပည့္ဝစြာ ရရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ကို လႊတ္တင္ထားပါက (၅)ႏွစ္မွ်ထိ ျပန္လည္အားျဖည့္စရာ မလိုဘဲ ေလထဲဝဲပ်ံေနႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Facebookကသာ Titan Aerospaceကို ဝယ္ယူျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုပါက အာဖရိက တစ္တိုက္လံုးတြင္ လႊမ္းၿခံဳၿပီး Wi-Fiကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္ရန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အနည္းဆံုး (၁၁၀၀၀)မွ် ထုတ္လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Titan Aerospaceကို (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ကမွ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး နယူးမကၠစီကိုတြင္ အေျခစိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Planet