အုိင္စလန္ကြ်န္းမွ သဘာဝ ေရပန္း (ေရပြက္)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 02:56:00 PM


အိုင္စလန္ကြ်န္းစုႏိုင္ငံမွာ နာမည္ၾကီးတဲ့ သဘာဝေနရာတစ္ခုကေတာ့ Strokkur အမည္ရတဲ့ ေရပြက္ (Geyser) ျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ေရမ်ား ပန္းထြက္ေနျပီး သဘာဝေရပန္းလို႔ေတာင္ တင္စား ပါတယ္။ ၄ မိနစ္ နဲ႔ ၈ မိနစ္ၾကားမွာ တစ္ခါပန္းထြက္ျပီး ေရတစ္ခါ တက္ရင္ ၁၅ မီတာနဲ႔ မီတာ ၂၀ ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါခါက်ရင္ မီတာ ၄၀ အထိေတာင္ ျမင့္တက္ပါတယ္။

ယင္းသုိ႔ သဘာဝအေရာက္ ေရပန္းထြက္လာမွုက ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ စတင္တာ ျဖစ္ျပီး ၾကီးမားတဲ့ ေျမငလ်င္ လွုပ္ခပ္မွုေၾကာင့္ ျပန္လည္ ပြင့္ထြက္လာတဲ့ အေပါက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈ ရာစု ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ေရေပါက္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားရဲ ႔ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္း ေရပြက္ေအာက္ေျခ ေပ ၆၆၀၀ က ေရလမ္းေၾကာင္းဟာ မီးေရ (ေခ်ာ္ေရ) လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရွိေနတဲ့အတြက္ အပူခ်ိန္မ်ားတဲ့အခါ ေရမ်ား ဆူ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ ဆူလာတဲ့ေရဟာ ေျမျပင္အထက္ မီတာ ၂၀ အထိေတာင္ ျမင့္တက္ပါတယ္။ ၁၈ ရာစုကဆုိရင္ မီတာ ၆၀ အထိ ျမင့္တက္တယ္ဆုိပါတယ္။

ဒီလို သဘာဝ ေရပြက္ (Geyser) ဟာ ကမၻာအႏွံ႔မွာ ရွိေနေပမယ့္ အေတြ႔နည္းတဲ့ သဘာဝ ျဖစ္ပါတယ္။ Strokkur Geyser ဟာ အိုင္စလန္ကြ်န္းစုရဲ ႔ ထူးျခားတဲ့ သသာဝ အလွတစ္ခုလို တည္ရွိေနပါတယ္။

Yoyarlay