မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေနမႈအား ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၾကည့္႐ႈ အားေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 10:52:00 PM


လိြဳင္ေကာ္ မတ္ ၁၅

ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကရာ ကယား ျပည္နယ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ စာစစ္ဌာန အေနျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ငါးခု၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ခု၊ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခု၊ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခု၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခု စုစုေပါင္း ၁ဝ ခု၌ ေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၃၉၈၁ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ၌ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး သံုးဦး စုစုေပါင္း ေလးဦး ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိရာ ၎တုိ႔အနက္ လက္ႏွစ္ဖက္မပါ၊ ေျခတစ္ဖက္သာ ပါရွိသူ မေနာ္ဒါးခူမွာ ၎၏ ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆုိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ ကယားျပည္နယ္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိ ေနမႈကုိ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦး ခင္ေမာင္ဦးႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ထြန္းေလး