ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပသထားေသာ ေသမင္းတမန္ျပတိုက္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 11:35:00 AM


Sunday , March 16 , 2014

Written by: ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ေက်ာ္ဇင္၀င္း
မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ျပသထားေသာ ေသမင္းတမန္ျပတိုက္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေအာင္၏ လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းခ်က္အရသိရသည္။
မတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေအာင္က ေသမင္းတမန္ျပတိုက္ ျပန္လည္မြမ္းမံေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအား သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စား ေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက “ေသမင္းတမန္ျပတိုက္ ပန္းျခံေျမအား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ေသမင္းတမန္ျပတိုက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေျမအား ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ လႊဲေျပာင္းစဥ္က ရထားျပတိုက္ေျမ၊ မီးရထားစက္ေခါင္း၊ ျပတိုက္အေဆာက္အအံုငယ္၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ပါ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး လက္ရွိေျမေနရာေပၚရွိ မီးရထားစက္ေခါင္းအား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပတိုက္ႏွင့္ မီးရထားလမ္း အထိမ္းအမွတ္ေနရာကိုလည္း ေကာ္မတီဖြဲ႔ ၍ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေျမေနရာအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမည္ေပါက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ေျမ အမည္ေပါက္ရရွိပါက ေျမဧရိယာ ၀ ဒသမ ၆ ဧကေနရာတြင္ ေသမင္းတမန္ ျပတိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမဧရိယာ ၁ ဒသမ ၅၈၅ ဧက ေနရာတြင္ ျပတိုက္သို႔ လာေရာက္မည့္ ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေျမဧရိယာ ၀ ဒသမ ၈၂၆ ေနရာတြင္ ခရီးသည္မ်ား နားေနရန္ အဆင့္ျမင့္ နားေနေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းသည္ မိုင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက စစ္သံု႔ပန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းပုိင္းတြင္ ျပသထားေသာ မီးရထားစက္ေခါင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘိုဘိုျမင့္)

Credit To : Eleven Media Group