အေမရိကန္တြင္ လိင္တူဆက္ဆံသည့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်င္းခ်င္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈ တစ္ခု သံသယ ျဖစ္ ဖြယ္ ေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 10:14:00 PM


အေမရိကန္ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး အခ်င္းခ်င္း ၾကား ရွား ရွားပါးပါး အိပ္ခ်္ အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈ တစ္ခုကို သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည္ ။

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟို ဌာန က အသက္ ၄၆ႏွစ္ အ ရြယ္ ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး သည္ တကၠဆတ္မွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံမႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကူးစက္ခံခဲ့ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အမည္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္ ယင္း အမ်ဳိးသမီးမွာ အတိတ္ကာလကလည္း လိင္တူ ေနထိုင္ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူး စက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူမ၏ လိင္ ဆက္ဆံဖက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသမီး မွာ မူ ၂၀၀၈ တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ၎ မွာ တစ္ဦးထဲေသာ လိင္ ဆက္ဆံဖက္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၎ အမ်ဳိး သမီး သည္ အျခား အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖစ္ေသာ မူးယစ္ ေဆး အေၾကာထဲ ထိုး သြင္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသ ျခင္းႏွင့္ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း၊ လိင္ဆက္ ဆံဖက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အကာအကြယ္ မပါဘဲ ဆက္ဆံျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားကို လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ဆိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ပိုး ကူးစက္ ခံရ သည့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ၎ ၏ လိင္ဆက္ဆံဖက္ႏွင့္ မ်ဳိးဗီဇ ဖြဲ႕စည္းပံု ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး တူညီေန ေသာ ေၾကာင့္ လိင္တူ ခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္းဆိုသည္။

အဆိုပါလိင္တူစံုတြဲကို ပညာရွင္မ်ားက ၂၀၁၂ တြင္ စတင္ေတြ႕ ရွိမိၿပီး ေနာက္ ေလ့လာ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထိုစံုတြဲက ၎ တို႔သည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ လိင္ဆက္ဆံနည္းမ်ား အေၾကာင္း ကို ေလ့လာမႈမ်ားမ ရွိခဲ့ သ လို ပံုမွန္လည္း အကာအကြယ္ အတားအဆီး နည္းလမ္းမ်ား မသံုးဘဲ ဆက္ဆံေလ့ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံထား သည္။ ကူးစက္ေရာဂါဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွာ လိင္တူခ်င္းသာ ဆက္ဆံေန ထိုင္ ေလ့ရွိၿပီး မည္သည့္မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းမႈမွ မလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အိပ္ခ္်အိုင္ဗီြျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ ခဲ့ရဖူး ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Source: AFP
Messenger News Journal