ေႏြရာသီမွာ ေရခဲေရ လံုးဝမေသာက္သင့္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 06:48:00 PM
အဘယ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုနွင့္ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေျပာင္းျပန္ဆက္စပ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုက အရမ္းပႈေနရင္ ဝမ္းထဲမွာ ေအးေနပါတယ္။
ရာသီဥတုက အရမ္းေအးေနတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဝမ္းထဲမွာ ပႈေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဝမ္းထဲမွာ ပႈတဲ့ အတြက္ အေငြ႔မ်ား ထြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုလိုေႏြရာသီမွာ အျပင္ေနပႈထဲက ျပန္လာခ်ိန္ ေရခဲေရေသာက္ၾကည့္ လိုက္ပါ။ လည္ေခ်ာင္းနာလာျပီး ခြ်ဲေတြေတာင္ က်ပ္လာ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါထက္ဆိုးတာက
အပႈကန္ျပီး ေနမေကာင္းေတာင္ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသီ ေရခဲေရ ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါလို႔ သတိေပးလိုက္ ရပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနုိင္
က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား