ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၃၀,၀၀၀ ကို ေအာ္ရီဒူးက ျပည္တြင္း၌သာ သင္တန္းေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 01:16:00 PM


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေအာ္ရီဒူး၏ Women အစီအစဥ္အရ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၃၀,၀၀၀ ကို မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်ေရး ေလ့က်င့္ သင္တန္းကို ျပည္တြင္း၌သာ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ရွယ္ရီဘလဲ ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အမီ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၃၀,၀၀၀ ကို မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာတာအေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၃၀,၀၀၀ ကို ယင္းႏိုင္ငံသို႔ ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သတင္း ေဖာ္ျပထားမႈ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဘာသာေရး ဆက္ႏႊယ္သည့္ စိုးရိမ္ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာက အထက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းေတြက ျမန္မာျပည္ထဲမွာပဲ အိုးမကြာ အိမ္မကြာ ေလ့က်င့္ သင္တန္း ေပးမွာပါ” ဟု ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တတိယ ေလးလပတ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ခ်ိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီက ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေရး အစီအစဥ္အရ အမ်ဳိးသမီး ၃၀,၀၀၀ ကို ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီက ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly