ျပည္ျမိဳဳ႔က ျပည္သူတစ္ဦးတင္ျပလာသည့္ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ အခက္အခဲ - ေပးစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 03:35:00 PM
ျပည္ျမိဳ႕ကတာ၀န္သိတတ္ေသာ စည္ပင္. ယဥ္ထိန္းနွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား .  .  .
ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး . ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ . ကုန္ေရာင္းကုန္ျပဳလုပ္ရာပဲြရံုၾကီးမ်ား  ပထမပုဂလိကဘဏ္ . အေနာက္ဘက္ကမ္းကားမ်ားဂိတ္သတ္မွတ္ရာေနရာ . ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ . ကေမၻာဇဘဏ္ နွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တို႔ စုေ၀းရာလမ္းဆံုျဖစ္ပါသည္ . လမ္းဆံုဆိုေပမဲ့ လမ္းကသာမန္မွ်သာက်ယ္၀န္းပါသည္ .
အဓိကျပသနာမွာ ေအာက္ပါျမင္ကြင္းတိုင္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားေနွာင့္ေနွးၾကန္႔မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္ . မေျပာပေလာက္ေသာအရာဟု တာ၀န္ရိွသူမ်ားထင္မွတ္ေနပါသည္
အာဏာပိုင္တာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔ရံုးစားပဲြမွာထိုင္ရံုနဲ႔ေငြရေနသည့္အေပၚတြင္သာယာေနၾကျပီး ျပည္သူတို႔၏ အခက္ခဲမ်ားကို အနည္းငယ္မွ်
ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္ မစဥ္းစားေပးနိုင္ေလာက္ေအာင္ လစ္လ်ဴရွဴထားၾကပါသည္ . မထင္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္အႏၱရာယ္ရိွက်န္းမာေရးအေျခအေနရေသာ္လည္းေကာင္း . မီးေဘးအႏၱရာယ္အရေသာ္လည္းေကာင္း သြားလာရန္အခက္ခဲျဖစ္နိုင္ပါသည္ '
အထက္ပါျပသနာရပ္မ်ား မျဖစ္မီကၾကိဳတင္ ၍ ကာကြယ္နိုင္ရန္
ထိုျပသနာရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္ရိွလူၾကီးမင္းတို႔အား ေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ '
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား
* လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းေသာယဥ္မ်ားရိွေနျခင္း
* ဘဏ္မ်ားသို႔လာေသာ ကားမ်ား ယာဥ္ 2 ထပ္ ရပ္နားမွဳမ်ား ရိွေနျခင္း
* လမ္းစည္းကမ္းနွင့္မညီဘဲ ျမိဳ႕တြင္းလိုင္းကားမ်ားလမ္းဆံုလမ္းဂြ၌ရပ္၍ခရီးသည္ၾက္ိဳျခင္း
* ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေပးနိုင္မည့္ ယဥ္ထိန္းအရာရိွ မထားရိွျခင္း


Saw Kyi Phyu
Myanmar CNN