ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈကို ဂ်ပန္က ပထမဆုံး ေျဖေလွ်ာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 06:49:00 PMတိုက်ိဳ ၊ ဧၿပီ ၁

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေျဖေလွ်ာ့ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္အၿပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မိမိႏိုင္ငံကို ကာကြယ္သည့္ အေျခအေနမွအပ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္နည္းပညာမ်ားကို အေမရိကသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း စစ္လက္နက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကိုမူ တားျမစ္ထားသည္။

ယခုျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဂ်ပန္၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ပူးတြဲထုတ္လုပ္ခြင့္ရိွမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဂ်ပန္၏ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား၊ နည္းပညာ အသစ္မ်ားကို လက္ခံရယူႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သည္ လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢက လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ရန္ အလားအလာရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္နက္ ေရာင္းခ်မႈ မျပဳျခင္းဟူေသာ မူသုံးခ်က္ေပၚတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သည္ အဆိုပါ မူသုံးခ်က္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ တင္ပို႔မႈကို မိမိသေဘာထားျဖင့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္မႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္အၿပီး မိမိသေဘာျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုလားလ်က္ရိွသည္။

ကမ႓ာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လုံၿခံဳေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္နက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Kyodo သတင္း ေအဂ်င္စီတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္က လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ လက္နက္ တင္ပို႔မႈမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ လက္နက္မ်ားကို တတိယအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကို ထပ္မံေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္း ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ လက္နက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည့္ ကိစၥအေပၚ တ႐ုတ္ကသံသယျဖင့္ ႐ႈျမင္ဖြယ္ရိွသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ လက္ယာယိမ္းမ်ားဘက္သို႔ ေရာက္ရိွ သြားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္နက္ တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္သည္ လူအမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဟြာခြၽန္ရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ယမန္ႏွစ္ကလည္း အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး မဟာဗ်ဴဟာသစ္ကို လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ျခင္းကို လည္းေကာင္း ဂ်ပန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္၏ စစ္အင္အား ႀကီးထြားမႈကို တန္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ မ်ား၊ ေရဒါေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းတက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္

The Voice