ေျခာက္လအတြင္း အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ တာ၀န္ထမ္းမည့္သူမရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 02:14:00 PM

ေဆးတကၠသိုလ္မႏၱေလး


 ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပုိင္း (ခ) ပညာသင္ႏွစ္အား ေျခာက္လ တုိး ျမႇင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဇန္ န၀ါရီမွ ဇြန္လကုန္အထိ အလုပ္ သင္ဆရာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္မည့္သူမရိွေသးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ပညာသင္ႏွစ္သက္တမ္းတုိး မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္၊မႏၲေလးႏွင့္ မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပုိင္း(ခ) ေဆး ေက်ာင္းသား သံုးေထာင္ခန္႔မွာ ေက်ာင္းပံုမွန္ၿပီးဆံုးမည့္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္မၿပီးဆံုးဘဲ ၂၀၁၄ ဇြန္လ ကုန္မွသာ ပညာသင္ႏွစ္ၿပီးဆံုး၍ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အျဖစ္ သက္ ဆုိင္ရာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယ ႏွစ္၊ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပုိင္း (က)  ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပုိင္း (ခ) ဟု စာသင္ႏွစ္ ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိ ယႏွစ္၌ ေျခာက္လ၊ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္အပုိင္း (ခ)၌ ေျခာက္လတိုး ျမႇင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္းမွာ ငါးႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္ အထိ ျဖစ္လာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ေဆး႐ံုကုိ အလုပ္သင္ ဆရာ၀န္ေတြအသစ္မ၀င္ေတာ့ ဂ်ဴတီဆင္းတဲ့အခါက်ရင္ ဆရာ ၀န္အရမ္းနည္းသြားတယ္။ ဘယ္ ေလာက္အထိလဲဆိုရင္ တစ္ခါတ ေလအရမ္း႐ႈပ္တဲ့ ရက္ေတြဆုိ မႏုိင္မနင္းျဖစ္လြန္းလို႔ အရင္ House Surgen(အလုပ္သင္ ဆရာ၀န္)ဆင္းၿပီးသြားတဲ့သူေတြ ကုိ ကူၿပီးဆင္းေပးၾကပါဦးဆိုၿပီး ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာရတာေတြရွိ တယ္’’ဟု အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ မ်ားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ေဆး႐ံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္းစိန္ ေဆး႐ံုမွလက္ေထာက္ဆရာ၀န္ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဆးတကၠသုိလ္မ်ား၏ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငါး ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ သင္ၾကားေရး ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူေရးအပုိင္း၌ အခ်ိန္မလံုေလာက္၍ အခက္အခဲ မ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တုိး ျမႇင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း ဆင္းဆရာ၀န္မ်ား၏ အရည္အ ေသြးပုိမုိေကာင္းမြန္လာၿပီး က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾက သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္ တက္လာမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ေဆး ႐ံုမ်ားတြင္ လာေရာက္ကုသေသာ လူနာမ်ားႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုမ်ားျပား လာၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈပုိင္း၌ ပညာရပ္ဆုိုင္ရာ၀န္ ထမ္းအင္အားမလုံေလာက္မႈကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္ေပး ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ဟု ဒုတိယသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက မတ္လ ၃၁ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

7day daily