ဒါေတြသိၿပီးမွ က်ိဳက္ထီးရိုး သြားပါ။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 06:34:00 PM2.4.2014

ယခုကာလသည္အေၿခခံေက်ာင္းမ်ား၊တကၠ သိုလ္မ်ားပိတ္ခ်ိန္၊
ကုမၸဏီမ်ားအ စုဖြဲ.လိုက္လည္ပတ္မွဳအမ်ားဆံုးခ ်ိန္
၊ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသီးႏွံေပၚခ်ိန္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္
ခရီးသြားမ ွဳအမ်ားဆံုးရာသီၿဖစ္ပါသည္။
ထိုသို. ခရီးသြားရာတြင္သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ
က်ိဳက္ထီးရိုးကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရြးၾကသည္။ညတိုင္း
ခရီးသြားယ ာဥ္မ်ားထြက္ၿခင္း၊ေစ်းႏွဳန္းမွာ အသြားအၿပန္
၁ ေသာင္း၀န္းက်င္သာရွိၿခင္း၊ကိုယ္ပိုင္ကားၿဖင့္သြားပါကလည္း
ရန္ကုန ္မွ၄နာရီသာၾကာၿမင့္ၿခင္းစသည့္အခ ်က္မ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

တည္းခိုခန္းႏွင့္ဟိုတယ္

ယခုအခိ်န္ရင္ၿပင္ေတာ္ေပၚတြင္လာေ ရာက္ေသာဧည့္သည္ႏွင့္
အခန္းလံုေလာက္ေအာင္မရွိပါ။စေန၊တနဂၤေႏြရံုးပ ိတ္ရက္မ်ားႏွင့္
ဥပုပ္ေန.မ်ားတြင ္တိုးမေပါက္ေအာင္ၿဖစ္ေနပါသည္။
ဒါကိုအခြင့္အေရးယူၿပီးတစ္ခ်ိဳ. ေသာတည္းခုိေဆာင္မ်ားမွာ
အလြန္ဆို းရြားစြာဧည့္သည္မ်ားအေပၚေခါင္းပ ံုၿဖတ္ေနပါသည္။
ဆက္ဆံေရးမွာလဲလြန ္စြာဆိုးရြားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ.ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန.ကအၿဖစ္အပ်က္ကိ ု
ေၿပာၿပပါမည္။ရံုးအားလပ္ရက္လဲၿဖစ္၊ကေလးမ်ားေက်ာင္းပိတ္ရက္လဲၿဖစ ္
သၿဖင့္စေနေန. သြားၾကရန္ဆံုးၿဖတ္ပါသည္။ရင္ၿပင္ ေတာ္ေပၚတြင္ရွိေသာ "တိႆ ေဆာင္"တည္းခိုခန္းတြင္သြားလာေရးလြယ္က ူရန္ေရြးပါသည္
။ေငြကိုလည္းရန္ကုန ္မွေငြလႊဲၿပီးအၿပည့္ေပးရပါသည္။
အခန္းခ၇ေသာင္းခြဲၿဖစ္ပါသည္။မသြား ခင္စံုစမ္းသည့္အခါတြင္
၃ေယာက္ေကာ င္းေကာင္းေနလို.ရေၾကာင္း၊၄ေယာက္
ၿဖစ္ပါကကုတင္ပိုထိုးလို. ရေၾကာင္း၊၁ေသာင္းခြဲဖိုး
ေပးရမည္ၿ ဖစ္ေၾကာင္း၊ေရပူေရေအး၊အဲကြန္း၊
တ ီဗြီပါေၾကာင္းေၿပာပါသည္။

တကယ္တည္းခိုခန္းသို. ေရာက္ေသာအခါအခန္းမွာ၄ေယာက္မေၿပာ
ႏွင့္၂ေယာက္ပင္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ လို.မရပါ။
အခန္းမွာ၁၀ေပပတ္လည္ပင္မၿပည့္ပါ၊ကုတင္တစ္လံုး
၊၁ေပခြဲစာ းပြဲတစ္လံုးသာပါပါသည္။
ကုတင္ေၿခရင္းတြင္၁ေပခြဲ၊ကုတင္ေဘးတစ္ဖက္တြင္
၇လက္မခန္.သာက်န္ပါေတာ့သည္။ၿပတ င္းေပါက္လိုက္ကာ
ကိုဖြင့္လိုက္ရာအၿပင္မွၿမင္ကြင္းမွာၾကြက္မ်ားပိ ုးဟပ္မ်ားေၿပးလႊားေနေသာ
အမွိဳက္ပ ံုၿဖစ္ပါသည္။ေရခိ်ဳးခန္းတြင္ေရပူစက္ရွိပါသည္။
သို.ေသာ္ေရပန္းေခါင္းမရွိပါ။စက္မွစတီးပိုက္တန္းလန္းကို
ပလက္စတစ္ဇလံုထဲတြင္ေရပူေရေအးစပ္ရပါသည္
။ေရမွာအမွိိုက္မ်ားပါသၿဖင့္ေရပိုက္ေခါင္းတြင္အ၀တ္စစည္းထားပါသည္။
ဘိုထိုင္အိမ္သာအိုးမွာဂ်ိဳးအလိမ္းလိမ္းၿဖစ္ပါသည္။
တစ္ရွဴးတစ္လိပ္ပင္ေပးမထားပါ။သဘက္မွာအက်ယ္တစ္ထြာ၊
အရွည္တစ္ေထာင္ႏွစ္ထည္သာၿဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ဆပ္ၿပာ၊သြားတိုက္ေဆးမွေပးမထားပါ။ေရဘူး
၊ေရခြက္တစ္ရွဴးဘူးဘာတစ္ခုမွမရွိပါ။
အိမ္မွအကုန္ထည့္သြားလို. သာေတာ္ေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို.ဘိုကင္လုပ္ထားေသာအခန္းမွာလူၾကီး၃ေယာက္
ကေလးတစ္ေယာက္မည္သို.မွေနရန္မၿဖစ္သၿဖင့္အခန္းလဲေပးရန္
ေၿပာပါသည္။နဲနဲပိုက်ယ္ၿပီးေမြ.ယာတစ္လံုးပိုထိုးလို.ရ၊အဲကြန္းမပါ
ခန္းကိုေမႊ.ယာဖိုး၁ေသာင္းခြဲထပ္ေတာင္းပါသည္။၄ေယာက္ခန္းရွိ
ေသးသည္ဟုေၿပာပါသည္။၄ေယာက္ခန္းရိုးရိုးကို၈ေသာင္း၊
အဲကြန္းတီဗြီပါကို၁သိန္း၁ေသာင္းေတာင္းပါသည္။

ပိုက္ဆံ၇ေသာင္းခြဲကလဲေပးၿပီးၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ထိုအခန္းကိုပင္
ယူရန္ကြ်န္ေတာ့္ေယာက္ဖမွဆံုးၿဖတ္ၿပီး reception သို.လာၾကပါသည္။
Receptionတြင္အခုမွေရာက္လာေသာသူကိုကိုယ့္လို၇ေသာင္း
ခြဲအခန္းကို၅ေသာင္းသာယူပါသည္။တၿခား "ရိုးရိုးေလး"
၁တြင္ရိုးရိုးခန္း၃ေသာင္းခြဲ၊ "ရိုးရိုးေလး"၂တြင္အဲကြန္းပါ၊
TVပါခန္းကို၆ေသာင္းသာယူပါသည္။တိႆေဆာင္ထက္ေတာ့
အမ်ားၾကီးသာပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို.မွာပိုက္ဆံကေပးၿပီးၿဖစ္ေနသၿဖင့္
လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရပါသည္။တကယ္ဆိုေစ်းတန္းတူၿဖစ္သင့္ပါသည္။
အခန္းမၿမင္ေသးသူကိုမတန္တဆယူထားၿပီးေငြၿပန္မအမ္းၿခင္းမွာ
ဓါးၿပတိုက္သကဲ့သို.ၿဖစ္ေနပါသည္
။ေဘာက္ခ်ာဖြင့္ၿပီးအခန္းမ်ားေငြၿပန္မအမ္းပါဟုဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထားပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုဆိိုင္းဘုတ္အနီၿဖင့္receptionတြင္ေရးထားေသာစာမွာ
လာတည္းသူမ်ားကိုမတူမတန္ရိိုင္းၿပရာေရာက္ပါသည္
။ေရးသားထားေသာစာမွာ"တိႆသ ေဆာင္သည္ေလလံတန္ဖိုးသိန္း၃၈၀ၿဖင့္
ငွားရန္းထားေသာအငွားေဆာင္ၿဖစ္ပါသည္တဲ့။
တစ္ႏွစ္သိန္း၃၈၀ဆိုလွ်င္တစ္လ၃၁သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါသည္
။ရန္ကုန္တြင္ star မရေသာအခန္း၁၆ခန္းခန္. ဟိုတယ္ဖြင့္ရန္ေၿမငွားရမ္းခမွာတစ္လသိန္း၅၀ခန္.ရိွပါသည္
။ကိုယ့္္ဘာသာၿပင္ဆင္စရိတ္မွာသိန္း၂၀၀၀၀န္းက်င္းရိွပါသည္
။ထိုဟိုတယ္မ်ားပင္ႏိုင္ငံသား၃၀၀၀၀က်ပ္၀န္းက်င္
၊ႏိုင္ငံၿခားသား U$70 ၀န္းက်င္သာယူပါသည္။အဲကြန္း၊ေရပူေရေအး၊ TV၊စားပြဲ၊ကုလားထိုင္၊ေရခဲေသတၱာ၊ဗြီဒိုပါပါသည္။အနည္းဆံုး၁၂ေပ
ပတ္လည္ရွိိပါသည္။တာ၀ါတစ္ရွဴးအၿပင္၊ေသာက္ေရသန္.ဗူး၊
ဖန္ခြက္ေပးပါသည္။၀န္ထမ္းမ်ားမွာသင္တန္းဆင္း skilled workers မ်ားၿဖစ္ပါသည္။တိႆေဆာင္တြင္ကြ်န္ေတာ့္အထင္အခန္း၄၀ေက်ာ္ပါမည္။
A, B,C,Dဟုခြဲထားၿပီးကြ်န္ေတာ္တို. တည္းေသာ
B တြင္ပင္အခန္း၁၃ခန္းရွိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံၿခားသားအတည္းမ်ားေသာက်ိဳက္ထိုဟိုတယ္တြင္
စံုစမ္းၾကည့္ပါသည္။ႏိုင္ငံသား၅ေသာင္း၊၆ေသာင္းခြဲ၊၈ေသာင္းၿဖစ္ပါသည္။
foreignerU$60,85,120ၿဖစ္ပါသည္။ရိုးရိုးေလးမွာတည္းခိုခန္းႏွင့္
ဟိုတယ္ေပါင္း၃ခုရွိၿပီးဟိုတယ္္မွာရင္ၿပင္ေတာ္ေၿမာက္ဖက္ေလွကား
ဆင္းဆင္းခ်င္းတြင္ရွိပါသည္။အခန္းမ်ား ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး
၂ေယာက္အိပ္ကုတင္တစ္လံုး၊တစ္ေယာက္အိပ္တစ္လံုး၊ TV၊အဲကြန္း၊ေရခဲေသတၱာစသၿဖင့္အစံုပါပါသည္။
တစ္ခန္းကို၁သိန္းေတာင္းပါသည္။ foreigner U$120 ၿဖစ္ပါသည္။က်ိဳက္ထိုဟိုတယ္ႏွင့္ Mountain Top တြင္
foreignerအၿမဲၿပည့္ေနပါသည္။ရန္ကုန္ရံုးတြင္ၾကိဳတင္၀ယ္သြားရန္လိုပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္သြားသည့္ေန.တြင္က်ိဳက္ထိုတြင္၆ေသာင္းခြဲတန္၂ခန္းသာ
က်န္ပါေတာ့သည္။ရုိးရိုးေလးဟိုတယ္တြင္ေတာ့၅ခန္းေလာက္က်န္ပါသည္။
အခ်ိန္မွာမနက္၁၁နာရီခန္. ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အၿဖစ္မွန္ကိုတင္ၿပၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီးမည္သူ.ကိုမွ ဘက္ မလိုက္ပါ။။တစ္ၿခားဘာေဆာင္ညာေဆာင္တြင္တည္းေနသူမ်ားကို
စံုစမ္းၾကည့္ရာအခန္းမ်ားက်ဥ္းေၾကာင္းပ်မ္းမွ်၅ေသာင္းခန္.ေပးရေၾကာင္း၊
အဲကြန္းပါ၇ေသာင္းခန္. ေပးရေၾကာင္း၊အလံုပိတ္ခန္းတရုတ္
ကပ္မွန္သာပါေၾကာင္းေၿပာပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အၾကံေပးခ်င္သည္မွာအဆင့္အတန္းအလြန္နိမ့္ေသာအခန္းတြင္
foreignerထက္ပင္ေစ်းၾကီးေပးေနမည့္အစားဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ
ၾကိဳတင္ဘိုကင္လုပ္ၿပီးညအိပ္ခ်င္ပါကတည္းသင့္ပါသည္။

ရာသီဥတု

TV ႏွင့္ေရဒီယိုမ်ားတြင္ေၾကၿငာေနသလိုအပူခ်ိန္မွာ၄၀ဒီဂရီေက်ာ္ၿပီး
ခရမ္းလြန္ေရာင္ၿခည္အညႊန္းမွာစိုးရိမ္မွတ္ထက္မ်ားစြာပိုေနပါသည္။
ရင္ၿပင္ေတာ္ေပၚ၁၀နာရီေလာက္ေရာက္တာပင္အသားက်က္မတတ္ေၿခဖ်ား
မ်ားပူပါသည္။အေပါက္ပါပလတ္စတစ္ၾကမ္းခင္းေပၚမွသာသြားႏိုင္ပါသည္။
လူေတြတိုးသၿဖင့္ရံဖန္ရံခါေက်ာက္ၿပားေပၚနင္းသြားရပါသည္
။ေရေႏြးအိုးကိုေၿခေထာက္ၿဖင့္ထိသကဲ့သို.ခံစားရပါသည္။
ညေန၅နာရီေက်ာ္အထိေနၿပင္းတုန္းၿဖစ္သည္။၆နာရီခြဲခါနီးမွ
ေန၀င္ၿပီး၈နာရီခန္.မွေက်ာက္ၿပားမ်ားေအးပါသည္။ညတြင္ရင္ၿပင္
ေပၚအိပ္သူအလြန္မ်ားၿပီး၃နာရီခြဲေလာက္တြင္အားလံုးနီးပါးထၿပီး
၅နာရီေက်ာ္တြင္ခရီးသြားယာဥ္မ်ားၿဖင့္လာသူမ်ားၿပန္ဆင္းၾကပါသည္။
မနက္၅နာရီမွ၇နာရီေလာက္အထိလူနဲနဲရွင္းပါသည္။

ဆိုးရြားေသာအလွဴခံမ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုဆရာမ်ား

အလွဴခံမ်ားကိုေလလံၿပစ္ထားသၿဖင့္အလွဴခံလို.ပင္ထင္စရာမရွိပဲ
ဓားၿပငါးစိမ္းသည္သာသာၿဖစ္ေနပါသည္။
လက္မ်ားလိုက္ဆြဲ၊အတင္းကန္ေတာ့ခုိင္း၊ၿပီးရင္ပိုက္ဆံမထည့္ကက်ိန္ဆဲပါသည္။
အဆိုးဆံုးတစ္ခုကိုတင္ၿပပါမည္။က်ီးကန္းပါးစပ္လွိဳဏ္ဂူတြင္ၿဖစ္ပါသည္။
က်ီးကန္းပါးစပ္သို.ရင္ၿပင္မွ၁၅မိနစ္ခန္. ေလွကားထစ္မ်ားအတိုင္းဆင္းသြားရပါသည္။လွိဳဏ္ဂူမေရာက္ခင္အေကြ.တစ္ခုကိုပိတ္ၿပီးအမိုးမိုးၿပီးအလွဴခံလုပ္ထားပါသည္
။ေတြ.ေနၾကေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ႏွစ္ဆူခ်ထားပါသည္
။ေနာက္ေကာ္ေဇာမ်ားခင္းထားၿပီးလူ၄ေယာက္ကအလွဴခံၿဖတ္ပိုင္းကိုယ္စီ၊
ဖလားကိုယ္စီႏွင့္ၿဖစ္ပါသည္။အလွဴခံမဏၰပ္ကိုမ်က္စိမွားေစရန္ဗြီႏိုင္းၿဖင့္
သမိုင္း၀န္က်ီးကန္းပါးစပ္ေစတီေတာ္ႏွင့္လိွဳဏ္ဂူေတာ္သို. လို. နဖူးစီးေရးထားပါသည္။ေနာက္ဆံုးစာလံုး "သို. "မွာကြယ္သလိုၿဖစ္ေနသၿဖင့္က်ီးကန္းပါးစပ္ေရာက္ၿပီဟုထင္စရာရွိပါသည္။
မဏၰပ္မေရာက္မွီေလွကားထစ္၄ထစ္ေလာက္တြင္ဖိနပ္ခြ်တ္ပါဟု
၃ေပပတ္လည္သံပန္းၿဖင့္ေလွကားတစ္ဖက္ပိတ္ၿပီးဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားပါသည္။
အတက္ဘက္တြင္လည္းထိုသို.ဆိုင္းဘုတ္ကိုက်န္တစ္ဖက္မွပိတ္ၿပီးေထာင္ထားပါသည္။ဆက္သြားရန္ေလွကားထစ္ေပါက္တြင္သြပ္ၿပားမ်ားကာထားၿပီး
လူတစ္ေယာက္ကိုယ္တစ္ၿခမ္းေစာင္းသာထြက္လို. ရရံုအေပါက္ေလးလုပ္ထားပါသည္။သူသြားလူလာရွဳပ္သြြားေအာင္
တမင္ဖန္တီးထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိို.ထက္ဆိုးသည္မွာသူတို. ေခါင္းေဆာင္လားေလလံပိုင္ရွင္မဏၰပ္ပိုင္ရွင္လား
မသိသူကပလတ္စတစ္ပလက္ကုလားထိုင္တြင္အက်အနဘုရားလူၾကီီးပံု
ဖမ္းထိုင္ၿပီးဘုရားသြားမ်ားကိုအမိန္. ေပးေစာ္ကားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
သူေၿပာေသာစကားမ်ားမွာ"ကဲဖိနပ္ေလးေတြခြ်တ္မယ္ဟုတ္လား၊
စာေရးထားတယ္။စာဖတ္ၾကပါ။လိုဏ္ဂူထဲ၀င္မယ္
အေၾကြၿပစ္မယ္ဆိုရင္ဒီဘုရားကိုအရင္ရွိခိုးသြား၊ေရွ.တိုးကန္ေတာ့၊
ပြဲလမ္းသဘင္ဆိုတိုးေ၀ွ. ေနၾကတယ္၊ဘုရားၾကေတာ့ေရွ.တိိုးမကန္ေတာ့ဘူး၊
ကဲအေပၚၿပန္တက္တဲ့လူေတြဖိနပ္စီးလို.မရေသးဘူးေနာ္စာေရးထားတာဖတ္"

ေနာက္တစ္ခုအၿမင္ဆိုးသည္မွာဓာတ္ပံုဆရာမ်ားၿဖစ္ပါသည္။
ဘုရားအားပတ္ၿပီးဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ရန္ေက်ာက္တံုးေအာက္ဖက္ကိုပတ္ၿပီး
စၾကၤလုပ္ေပးထားပါသည္။အဲ့စၾကၤလမ္းတစ္ေနရာတြင္လူစုခိုင္းၿပီးတစ္ဖြဲ.
ၿပီးတစ္ဖြဲ.ဓာတ္ပံုရိုက္ပါသည္္။တၿခားဘုရားဖူးမ်ားကိုလည္းေနာက္ကၿပီးမွာလား။
ၿမန္ၿမန္ေလွ်ာက္၊ကဲဖယ္စရာရွိဖယ္၊ဒီေန.ၿပီးအံုးမွာလားစသၿဖင့္ေၿပာပါသည္။
ထိုေနရာမွာဘုရားပံုကိုညအလင္းေရာင္ၿဖင့္အေကာင္းဆံုးရိုက္ႏိုင္ေသာေ
နရာၿဖစ္သၿဖင့္တၿခားသူမ်ားရိုက္မည္ဆိုပါကသူတို.ႏွင့္ရိုက္မည့္
customer မ်ားကိုေနာက္မွတန္းစီခိုင္းၿပီးရန္လုပ္ပါသည္။ "ငါတို.ကေလလံဖိုးေပးၿပီးလုပ္စားေနတာ" တဲ့။

ကြ်န္ေတာ့္မွာမူလကေဂါပကရံုးသို.သြားၿပီးကြန္ပလိန္းတက္မည္ဟု
စဥ္းစားပါသည္။သို. ေသာ္ထိုေဂါပကမွေလလံမ်ားေပးထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး
ဗြီႏိုင္းမ်ားၿဖင့္မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ. အစည္း၊လူမွဳေရးအဖြဲ. အစည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွစည္းရံုးၿခင္း၊
လံွဳေဆာ္ၿခင္းမၿပဳရ။ၿပႆနာတစ္စံုတစ္ရာၿဖစ္လာပါက
ဘဏၰာေတာ္ထိန္းရဲ. ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သာအတည္လို. ေရးထားပါသည္၊
ကိုယ္သြားတိုင္မွကိုယ့္ကိုႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ. ပတ္သက္ပါတယ္ဆိုၿပီးအမွဳဆင္ေနမည္ပင္စိုးရိမ္ရပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္မွာသာမန္အရပ္သားၿဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ပါတီ၀င္မွမဟုတ္သလိုႏိုင္ငံေရးလုံးလံုးစိတ္မ၀င္စားပါ။
စားသံုုးတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားကာေ
နာက္လူမ်ားကိုယ့္လိုမခံရေအာင္တင္ၿပၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးအေနၿဖင့္ေၿပာလိုသည္မွာၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ complain တက္ရမည္ကိုအလြန္၀န္ေလးသည္။ Review ေရးက်င့္မရွိပါ
။ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ဟုသူတစ္ပါးအားအတင္းေလာက္ေၿပာၿပီး
ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနလိုက္ၾကသည္။ထိုအခ်က္ကိုအေၾကာင္းၿပဳၿပီး
၀ိသမေလာဘသားမ်ားကေခါင္းပံုၿဖတ္ရံုမကကိုယ့္ထမင္းရွင္ကိုပ
င္ေစာ္ကားလြန္းေနၿပီၿဖစ္သည္။ဒီလိုၿဖစ္ေနတာၾကာၿပီလည္းၿဖစ္သည္။
လမေၿပာႏွင့္ႏွစ္ပင္ခ်ီေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းစံုစမ္းမွဳအရသိရပါသည္။
ကိ်ဳက္ထီးရိဳးဘုရားဆိုသည္မွာကမၻာေက်ာ္ၿဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း
မ်က္စိမွိတ္မေနပဲသက္ဆိုင္ရာသံဃအဖြဲ.အစည္းမ်ားမွလည္း
သင့္ေလ်ာ္သလိုမိန္.ၾကားသင့္သည္။ၿပည္သူမ်ားကလည္း
ကိုယ့္ကိုလူလိုသူလိုမဆက္ဆံေသာတည္းခိုခန္း၊အလွဴခံ၊ဓာတ္ပံဳဆရာမ်ားကို
အားမေပးၿခင္းၿဖင့္ကိ်ဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ၾကီးအရွည္တည္တံ့ေရး၊
ဗုဒၶဘာသာကိုတစ္ၿခားဘာသာ၀င္မ်ားအထင္မေသးေစေရး၊
ၿမန္မာၿပည္ကိုတိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားအထင္မေသးေစေရးပူးေပါင္းၾကပါ
ဟုႏိွဳးေဆာ္တင္ၿပလုိက္ရပါသည္။

Credit to Pytha Poe .