အေရျပားဒဏ္ရာမ်ားကို ပဋိဇီ၀ေဆးမသံုးဘဲ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/29/2014 01:20:00 PM


အစားအစာမ်ားကို ပိုးမႊားသန္႔စင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းပညာတစ္ခုသည္ ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ကုစားေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
Massachusetts General Hospital (MGH) မွ သုေတသီမ်ားသည္ အေရျပားအနာျဖစ္ေစသည့္ ေဆးမတိုးေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဗို႔အားျမင့္လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးဖယ္ရွားရာ၌ ယခင္ကထက္ အဆ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ရွင္းလင္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
““စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း နည္းပညာဟာ ဘက္တီးရီးယား မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပစ္မွတ္ထား သန္႔စင္ေပးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာတစ္ခုရဲ႕ အေရျပားအထူအတြင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အနာပိုးသန္႔စင္ဖို႔ ပဋိဇီ၀ေဆးမသံုးတဲ့ နည္းပညာအသစ္တစ္ခု ရရွိ လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု သုေတသီ Alexandar Goldberg ကဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ (၅၀၀၀၀၀)ခန္႔ အေရျပားေလာင္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရသည္။ အေရျပား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ ကုသရာတြင္ ေလာင္ထားသည့္ အလႊာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ အေရျပား အစားထိုးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးလိမ္းျခင္း၊ ပိုးသတ္စကာ အုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရသည္။
ေဆးမထိုးသည့္ ဘက္တီးရီးယား ျဖစ္ၾကေသာ Acinetobacter baumannii ႏွင့္ Staphy lococcus aureus တို႔သည္ ေဆးမသံုးသည့္ နည္း လမ္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း နည္းပညာကို အစားအစာ ဘက္တီးရီးယား သန္႔စင္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ အေရျပားပိုးသန္႔စင္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ႂကြက္မ်ား၌ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သီဟ
ref; NMD

Health Updates Journal