အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရး အ႐ႈပ္တာ္ပံုမ်ား - သံဖေနာင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/29/2014 11:22:00 AM


 ေလးဆယ္ေက်ာ္ရွိသည္။ အႀကံေပး အခ်င္းခ်င္းပင္ သမၼတတြင္ အႀကံေပးမည္မွ် ရွိသည္ကို တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေပ။ သမၼတ႐ံုးတြင္ ၀န္ႀကီးငါးဦး ရွိသည့္အနက္ ဦးစိုးသိန္းသည္ သမၼတ၏ အခန္းသို႔ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ ၀င္ထြက္ခြင့္ရသည္။ အျခား ၀န္ႀကီးမ်ား ၀င္လိုက ကိုယ္ေရးအရာရွိ မွတစ္ဆင့္ ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ၀င္ရေသာ္လည္း ဦးစိုးသိန္းမူ သမၼတ ႐ံုးခန္းတံခါးကို သူကုိယ္တိုင္ဖြင့္ၿပီး ၀င္လိုသည့္ အခ်ိန္ ၀င္ႏိုင္သည္။ နာဂစ္ကာလက ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာ သံုးစီး နစ္ျမဳပ္သြားသျဖင့္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရေတာ့မည့္ ဦးစိုးသိန္းကို တစ္ပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ အသနားခံၿပီး ကယ္တင္ ထားခဲ့သည္ဟုလည္း အတြင္းသိမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးစိုးသိန္းသည္ သူ၏ ကယ္တင္ရွင္ ဦးသူရေရႊမန္းကို ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံသည္။ ဦးေရႊမန္းက စကားေျပာလွ်င္ပင္ ျပန္ေျပာခ်င္မွ ေျပာသည္ဟုလည္း နာမည္ႀကီးသည္။ အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား အတြင္းတြင္ အေမာက္မာဆံုး ပုဂိၢဳလ္ဟုလည္း နာမည္တစ္လံုး ရထားသူျဖစ္သည္။ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးကား အျခား ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တိုင္း အေျပာဆိုခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ပဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား စစ္သားပါဟု ရင္ဖြင့္ေလ့ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ၃၆ဦးတြင္ ပညာေရး ၀န္ႀကီး၊ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီး၊ အားကစား ၀န္ႀကီးတို႔ ၈ဦးသာ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္၀န္ႀကီး ၂၈ပါးမွာ စစ္ဗိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္လည္း စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆင္းသည့္ ၀န္ႀကီးက ၂၅ဦးပါၿပီး ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္း ၀န္ႀကီးမွာ ၃ပါးသာ ပါရွိသည္။ စစ္ဗိုလ္၀န္ႀကီး ၂၅ပါးတြင္ ေလတပ္မွ ၂ဦး၊ ေရတပ္မွ ၂ဦးပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို အခ်ိဳးက် ၾကည့္လွ်င္ စစ္ဗိုလ္မ်ားက ၇၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားက ၂၂.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဖန္စစ္ဗိုလ္မ်ားကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လွ်င္ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက ၈၉.၂ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္ႀကီးမ်ား ေနရာမ်ား ရရွိထားၿပီး ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက ၁၀၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိထားသည္။

သမၼတႀကီးသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္ ၉မွျဖစ္ၿပီး သတၲဳတြင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္မွာ သမၼတႏွင့္ တစ္ပတ္စဥ္ထဲ ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္၊ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔သည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၁ သင္တန္းဆင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တစ္ပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၀မွျဖစ္သည္။ သမၼတ၀န္ႀကီး႐ံုး ဦးသိန္းၫြန္႔ သည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၂မွျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၃မွျဖစ္ၿပီး ဦးေန၀င္း လက္ထက္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့စဥ္ က်န္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၅တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးလွထြန္း၊ ဦးဆန္းဆင့္၊ ဦး၀င္းထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဦးေဌးေအာင္တို႔ ျဖစ္သည္။ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၆မွ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး တစ္ဦးရွိၿပီး စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၇မွ ဦးျမင့္လိႈင္၊ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း ၀န္ႀကီး ၇ပါးရွိသည္။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၈မွ ျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္သည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၁၉မွ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္ပတ္စဥ္ထဲ ျဖစ္သည္။ စက္မႈ၀န္ႀကီးသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၂၀မွျဖစ္ၿပီး ဦးေဇယ်ာေအာင္သည္ စစ္ တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၂၂မွျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးတို႔ ၃ဦး ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ အမ်ားစုက အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ကက္ဘိနပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တို႔ကို လူသိမ်ားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီဆိုသည့္ ဦးစိုးသိန္း ဥကၠ႒ လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕ကို လူသိနည္းသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ျပလာေသာ ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ဆိုရလွ်င္ စစ္အစိုးရေခတ္က ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒ ေကာင္စီ၏ အလုပ္ကို လုပ္သည္။ ထိုေနရာမွ သတင္းဦး ရသူသည္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေန႔ခ်င္းသူေဌး ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကားအိုကားေဟာင္းမ်ား အပ္ၿပီး ကားသစ္မ်ား ပါမစ္ထုတ္ေပးသည့္ သတင္းကို ႀကိဳတင္ရရွိသူမ်ားက နယ္အႏွံ႕ ကားအိုကားေဟာင္းမ်ား ဆင္း၀ယ္ၿပီး အခ်ီႀကီးပြသြားသည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္းတြင္လည္း သမၼတ၏ သေဘာေကာင္းမႈကို အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ယူေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကို အပုပ္နံ႔ အထြက္မ်ားသျဖင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ဆန္းက သူ႔ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားပါက လည္ပင္းတြင္ စာဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရွ႕တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမည္ဟု ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသာ ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္ဟုလည္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အသံမ်ား ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးကို သမၼတ႐ံုးတြင္ တြဲဖက္ ထိုင္ေစၿပီး ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုသမၼတက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္ကို ရာထူးမွ ထြက္စာတင္ရန္ေျပာရာ ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္က မထြက္ဘူးဆိုရင္ေရာဗ်ာဟု ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သျဖင့္ ရာထူးမွ မဖယ္ရွားရဲပဲ ထားေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ သမၼတအနီးမွ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူေနၾကသည္။ ယခုလည္း သႏိၲသုခေက်ာင္း ကိစၥတြင္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေသာ ဦးအံ့ေမာင္သည္ သမၼတ႐ံုး အႀကံေပး မဟုတ္ပါဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ျငင္းဆိုသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးအံ့ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ ကမၻာေအးရွိ သာသနာေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ႐ံုးတက္ေနၿပီး ႐ံုးခန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္ဟု မည္သည့္အတြက္ ဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ထားသည္ကို စဥ္းစားရန္ ျဖစ္လာသည္။ သႏိၲသုခေက်ာင္းကို စစ္ပြဲပံုစံညဘက္ စီးနင္းရာတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးကိုလည္း ရာထူးမွ အနားေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ စိတ္ေနစိတ္ထားအရ တစ္ႏွစ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ အစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ၀န္ ႀကီး အားလံုးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး မျဖဳတ္ပဲ လက္တြဲေခၚယူသြားမည့္ အေျခအေနက ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အတြင္းသိမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးခုတြင္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ကလည္း လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သည္ ၿပိဳလုျဖစ္ေနၿပီဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း တရားေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မည္သူ႔ကိုမွ် မေၾကာက္၊ ခ်ခ်င္သည့္ အမိန္႔ေတြ ခ်ေနၾကသည္။ လာဘ္ စားၿမဲစားေနၾကသည္။ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနခဲ့သျဖင့္ အညႇိဳးႏွင့္ လက္စားေခ်ေနသလား ထင္ရေအာင္ မေတာ္မတရား အမိန္႔မ်ားခ်သည္။ လက္နက္မႈသည္ အာမခံ မေပးရဟု ဆိုေသာ္လည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အာမခံေပးပစ္သည္။ စီရင္ခ်က္အတြက္ အနည္းဆံုး ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး ျပစ္ဒဏ္ၾကားတြင္ တရားေရး မ႑ိဳင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ခရီးႏွင္ ေနၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးတစ္ဦးက ဒီတရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေၾကာင့္ ဘာမွအုပ္ခ်ဳပ္လို႔ကို မရေတာ့ပါဘူးဟု ၿငီးတြားရသည့္ အေျခအေန ေရာက္ေနသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရသည္ တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကတို႔ႏွင့္လည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတႏွင့္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းထားသည္မွာ ေျခာက္လေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတက ေတြ႕ခြင့္မေပးဟု အမ်က္ထြက္သည္။ သမၼတကလည္း သူရဦးေရႊမန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႀကိမ္ ၇ ေက်ာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုသနည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္ျပန္သည္ဟု ၾကားရသည္။ ေမလတြင္ တပ္မေတာ္က စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္မ်က္ႏွာပါေသာ စာတစ္ေစာင္ကို သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ နာယကထံပို႔သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚသည္။ စာထဲတြင္ မည္သည္တို႔ကို ေရးထားသည္ကို မသိေသာ္လည္း ထိုစာရၿပီးေနာက္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေမလ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းကို တံခါးပိတ္ က်င္းပၿပီး ပါတီ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။ ယခု အပတ္ေတာ့ ဤမွ်ႏွင့္ နားပါဦးမည္။ ေရွ႕ပတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား အ႐ႈတ္ေတာ္ပံုမ်ား ေရးပါဦးမည္။

သံဖေနာင့္

Tomorrow