တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သည္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္သာျဖစ္ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ” သတင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/01/2014 07:47:00 PM[ Voice of the Day ]
“တပ္မေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ဟာ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဖေဖက ဒီတပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကြၽန္မက ေျပာခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြ သတၱိရွိရွိႏွင့္ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ပါ။ စစ္သားေတြပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ သတၱိရွိရမွာေပါ့။ ေသနတ္ကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ ေသနတ္မရွိတဲ့ သူေတြကို ရင္ဆိုင္တာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး အေရးႀကီးၿပီးေတာ့ သိကၡာရွိၿပီးေတာ့ သတၱိရွိတဲ့ကိစၥဟာ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္မတို႔ တပ္မေတာ္ဟာ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ရင္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြ ျပင္ဆင္သြားမယ္။

က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြဟာ အာဏာမက္ေမာလို႔၊ အထူးအခြင့္အေရး မက္ေမာလို႔၊ ေနရာမက္ေမာလို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သက္ေသထူလိုက္ပါလို႔ ကြၽန္မက တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ တိုက္တြန္းတယ္လို႔ ဆိုရင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္လည္း စိန္ေခၚမႈလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ကြၽန္မ စိန္ေခၚပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းတြင္ လူထုအား ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Street View ဂ်ာနယ္ပါ
“တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သည္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္သာျဖစ္ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ” သတင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

[ ဤက႑တြင္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး The Voice Weekly အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ သေဘာတူျခင္း မတူျခင္းကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အေပါင္းလကၡဏာ ျဖစ္ေစ၊ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေစ ထူးျခားေသာ အသြင္တစ္ခု ေဆာင္ေနပါက စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သတိျပဳမိေစလို၍ ျပန္လည္ကိုးကား ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ]

The Voice Weekly