ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာရွိ အခန္းေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ လာမည့္ လတြင္ စတင္ေရာင္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/01/2014 12:32:00 AM


ရန္ကုန္

စိုးစည္သူ

လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမွ အခန္းေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္အား ဇြန္လ ဆန္းတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ား ပထမအႀကိမ္ စတင္ ေရာင္းခ် ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာအား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၀င္ေငြနည္းေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ အစုိးရ ပင္စင္စား၊ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ ပုိင္ မရွိေသးသူမ်ား ကုိသာ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ရြာ ႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ေရႊလင္ပန္း အိမ္ရာကို ေရာင္းခ် လုိ႔ ၿပီးသြားတာနဲ႔ က်န္စစ္သားအိမ္ရာက အခန္းေတြကို ဆက္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာပါ။အခန္း ေစ်းႏႈန္းကလည္း ၀င္ေငြနည္းတဲ့၀န္ထမ္းေတြ လက္လွမ္း မီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုပါ ဟု ၿမိဳ႕ ရြာ ႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအိမ္ရာရွိ ေရာင္းခ်မည့္ အခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ Steel Construction  အခန္း မွာ ေျမညီထပ္တြင္ က်ပ္သိန္း (၁၂၀)၊ ပထမ ထပ္ (၁၁၅) သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ (၁၁၃) သိန္း ႏွင့္ တတိယထပ္ (၁၁၀) သိန္းျဖစ္ၿပီး၊ RC  အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ ေျမညီထပ္ (၁၂၅) သိန္း၊ ပထမ (၁၂၂)သိန္း၊ ဒုတိယ (၁၁၉)သိန္းႏွင့္ တတိယ ထပ္ (၁၁၆) သိန္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေစ်းႏႈန္းက အေျခခံ ၀န္ထမ္းေတြပါ လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ ေစ်းတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ လိုအပ္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ စားမယ့္ သူေတြ ကုိေတာ့ စိစစ္ေပးသင့္တယ္ ဟု Lion Myanmar  ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္သူ မသူဇာက ေျပာသည္။

ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိကာ၊ ယင္းအခန္းမ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးမည္ျဖစ္၍ ပထမအရစ္ ေပးသြင္းပါက တန္ဖိုး၏ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာ စီမံကိန္း (၁) တြင္ ေျခာက္ခန္းတြဲေလးထပ္ (၃၂) လံုး ပါ၀င္ၿပီး ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ (၄၆၈) မီတာ ရွိသည့္အျပင္ သံဖရိန္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ RC စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ေသာ အခန္း၏ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာမွာ ၅၄၀ မီတာ က်ယ္၀န္းေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေနသည္ က်န္စစ္သားအိမ္ရာ၊ ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ားကို လည္း မၾကာမီ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

the messenger