တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေရွ႕ေနမ်ားပါ၀င္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ဖြဲ႕မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 10:30:00 AM


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ား အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလတြင္ International Bar Council အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေနဦးလွကိုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ယာယီ)ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Bar Council ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရွ႕ေန မ်ားကို ကာကြယ္မေပးသည့္အျပင္ လိုင္စင္သိမ္း အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးလွကိုက ေ၀ဖန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Bar Council မွ ေရွ႕ေနလိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းၿပီး အေရးယူထားသည့္ ေရွ႕ေန ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေနသည္။

“ေရွ႕ေကာင္စီ Bar Counicl ဆိုတာ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရမယ္။ ေရွ႕ေနေတြကို အျပစ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ခုံအဖြဲ႕ဖြဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ အျပစ္ေပးလို႔ရပါတယ္”ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးလွကိုက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ေပၚေပါက္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးရွိ ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးျဖစ္ၿပီး ထိုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ပင္ အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနအသင္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ေရွ႕ေနမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း တရား စီရင္ေရးဘက္တြင္ ကူညီႏုိင္ျခင္း ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း တရား ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအား အႀကံၪဏ္ေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား ႏုိင္သည့္အျပင္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
Mizzima Burmese