ပုဒ္မ(၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 03:48:00 PMၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒကိုျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ၁၈ကို ပယ္ဖ်က္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ ေနသည့္ အဆိုပါပုဒ္မအျပင္ မူလဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ထုတ္ နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။

ယင္းျပန္တမ္းတြင္ ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ မူလ ဥပေဒပါ အခန္း(၇) ျပစ္မွုႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းမွ ပုဒ္မ၁၈ကို ျဖဳတ္ထားၿပီး ဥပေဒပါခြင့္ျပဳမိန႔္ ဆိုသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာ စသည့္ စကားလုံး မ်ားျဖင့္ အစားထိုးထားတာကာ အခန္း(၄) ခြင့္ျပဳမိန႔္ထုတ္ေပး ျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းစာသား ေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ အား ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူ ၍ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

အခန္း(၄)ပုဒ္၅ကို ျပင္ဆင္ ထားခ်က္အရဆိုပါက သက္ ဆိုင္ရာ  ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူးသည္ သက္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ၏အကူအညီျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာ ေရး(သို႔) ျပည္သူ႔အက်ိဳးငွာၿပ ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္ေစရန္ အေၾကာင္း ၾကားစာေပးပို႔သူႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြး ေႏြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ဟုပါရွိသျဖင့္ ယင္းပုဒ္မ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ယခင္ကဲ့ သို႔ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေလၽွာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳမိန႔္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ ျခင္းျပဳနိုင္သည္ဆိုသည့္ စာသား ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္ကိုေတြ႕ ရၿပီး ယခင္နိုင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထား သည့္ အခ်က္ အမ်ားစု ကို ျပင္ ဆင္ေပးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔နိုင္ငံ ေတာ္ျပန္တမ္းပါ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တြင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ-၁၈ ကိုဖ်က္သိမ္းေပးထားမွုမွာ အ ျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ စကားလုံး အရ ျပင္ဆင္မွုမ်ားသာျဖစ္ ကာ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမွုကိုမူ မေတြ႕ရေသး ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ မွုအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ရန္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ပုဒ္မ -၁၈ဖ်က္သိမ္းေရး လွုပ္ရွားေန သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္း အသီး သီးမွ ေျပာၾကားၾကသည္။

လက္က်န္နိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္ မတီဝင္ ဦးရဲေအာင္က ''ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေတာ့ မသိ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပင္ထားတဲ့ဟာ မွာ ျပန္လွည့္ထားတာရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ခြင့္ျပဳမိန႔္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အေၾကာင္းၾကားစာ ဆိုၿပီး စကားလုံး နဲ႔ျပန္လွည့္ထား တာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အ ေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံၿပီး ရင္ ျပန္ၿပီးအေၾကာင္းၾကားစာ ကို ေစာင့္ရဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လိုခ်င္တာက နိုင္ငံတကာမွာ လဲ ရွိၿပီးသားပါ။ အေၾကာင္း ၾကားရမယ္ ဆိုတာ ကို လက္ခံ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳမိန႔္(အ ေၾကာင္းၾကားစာ)ကို ျပန္ေစာင့္ ရမယ္ဆိုတာကို လိုခ်င္တာမ ဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ စကားရပ္နဲ႔ပဲ လွည့္ထားတာျဖစ္တယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။

ပုဒ္မ-၁၈ကို ျဖဳတ္ထားၿပီး ၁၈ႏွင့္ အေရးမယူေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ လုပ္မည္ဆို ပါက တျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ဆိုသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရွိမရွိ ၾကည့္ရွုစစ္ ေဆးရမည္ျဖစ္ကာ အေျခခံ ဥပေဒခုံ႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ဆန္းစစ္ သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေန သည္ ခုံ႐ုံးကိုေမ့ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းစုစီဆိုသည္ မွာ နိုင္ငံတကာတြင္ ရွိၿပီး သား ျဖစ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ရွိသင့္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၌ လူတစ္ဦးစီ၏အခြင့္အ ေရးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ကာ တျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္ သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္ဟု ယင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ပုဒ္မ-၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရၿပီး ဒီဇင္ဘာ၁၁ရက္တြင္ ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ ဦးဒီၿငိမ္းလင္းက ''အခုလို ပုဒ္မ -၁၈ကိုျဖဳတ္ထားတာ ျပင္ဆင္ ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးထား တာက အျပဳသေဘာေဆာင္ ေပမယ့္ ဘယ္လို ပုံစံနဲ႔ျပင္ ဆင္ ထားတယ္ဆိုတာလဲ မသိေသး ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒါကိုေဆြး ေႏြးဖို႔ရွိတယ္ဆိုတာလဲ သိထား ရတဲ့အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မယ္။ စာသားအရ ေျပာင္းလဲ ထားေပမယ့္ အႏွစ္သာရအ ေျပာင္းအလဲက ဘယ္လိုရွိလာ မလဲ လႊတ္ေတာ္ မွာေဆြး ေႏြး တဲ့အခါ အျပင္မွာလဲ အားလုံး က ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ ကြက္ေနၾကတယ္ဆိုတာလဲ သိ ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔ အသံ၊ ဆႏၵ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မလဲ ၾကည့္ၿပီး မွ လက္ေတြ႕လက္ခံ ရပါလိမ့္ မယ္''ဟု ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း မွုကို ေျဖၾကားသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ပါ ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္ မ်ားမွာ စကားအားျဖင့္ ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းလာေသာ္လည္း ဥပေဒ အရ တင္းမာလ်က္ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳ မိန႔္ေတာင္းခံျခင္းကို လုပ္ျမဲအ တိုင္း ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျခင္း ပုဒ္မ-၁၉ကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ သည့္ အတြက္ ယင္းပုဒ္မပါျပစ္ ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ရွိလာေသာ္လည္း ယင္း တို႔မွာမလုံေလာက္ဘဲ ဥပေဒ တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕  ေန ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာသည္။

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္၊ ေရႊရည္မဥၨဴ

Yangon Media Group