ထိုင္၀မ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္သူ သူမ၏ ေၾကာင္ျဖဴေလးအား ပုလင္းအတြင္း ထည့္၍ ေဖ့စ္ဘြက္ေပၚတင္၍ တရိစၦာန္ညွင္းပမ္းမႈျဖင့္ အစစ္ေဆးခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 12:21:00 PM
ထိုင္၀မ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ကီကီလင္းသည္ သူမ၏ ေက်ာင္ျဖဴေလးအား စမ္းသပ္သည့္ သေဘာျဖင့္ ဖန္ပုလင္းထဲသို႔ ထည့္၍ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးကာ ေဖ့စ္ဘြက္ေပၚတင္သည့္အတြက္ တရိစၦာန္ညွင္းပမ္းမႈ ျဖင့္ အစစ္ေဆးခံေနရသည္။

ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ Taichung ၿမိဳ႕တြင္ တရိစၱာန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးရုံးရွိၿပီး ထိုၿမိဳ႕၏ ဥပေဒအရ ကီကီလင္းသည္ တရိစၦာန္ညွင္းပမ္းမႈ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀၀ ဒဏ္ေၾကး ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar