ေျမာက္ဦးရွိ NGO မ်ားႏွင့္ INGO မ်ား ရက္ပိုင္းအတြင္းျမိဳ႔မွ မထြက္ခြာပါက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 03:17:00 PM=========================================
မာန္ယုေက်ာ္(ေရႊ၀ေျမ)
=========================================
ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ။ ။ ေျမာက္ဦး ရွိ NGO မ်ားႏွင့္ INGO မ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕မွမထြက္ ခြာပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးတြင္ ICRC အ ဖြဲ႕၊ ေဟာ္လန္မွ MSF အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာ္ေဝမွMSF အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း သုံးဖြဲ႕ရွိၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားမွာ ေဒသတြင္းကူညီကယ္ဆယ္ေရး မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ေနၾက သျဖင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္းNGOမ်ားႏွင့္ INGO မ်ား ကူညီကယ္ ဆယ္ေရးမ်ားကို
အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံ မ်ားေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ ကိုးခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားအတိုင္း မလိုက္နာနိုင္လၽွင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ထြက္ ခြာေပးရန္ ေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။

''မေန႔ကသူတို႔ေျပာတာ ေတာ့ဒီတစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေနပါရေစဆိုၿပီး
ေျပာလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ ရက္ေတာ့ ေစာင့္မယ္။ မထြက္ေပး ဘူးဆိုရင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမယ္'' ဟု ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (ေျမာက္ ဦး)မွ အတြင္းေရးမႉး ကိုထြန္းထြန္း က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ကေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိုထား သည့္အခ်က္ကိုးခ်က္မွာNGO မ်ားႏွင့္INGO မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တို႔က ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ NGO ၊ INGO မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏွိုင္း ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ကို အခ်ိဳးညီမၽွစြာ လုပ္ ေဆာင္ေပးရန္၊ NGO ၊ INGO မ်ား သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာမ်ားသို႔ အထက္ပါေကာ္မ တီမွ ေကာ္မတီ ဝင္ ငါးဦးခန႔္လိုက္ ပါခြင့္ေပးရန္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားကို ေထာက္ပံ့ သည့္ပစၥည္း မ်ားကို ေကာ္မတီက စီမံခြင့္ေပး ရန္၊NGO ၊ INGO မ်ားလုပ္ ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းကာလႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားကို ျပည္သူ ကိုထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ အလုပ္ခ်ိန္ ကို နံနက္ ၆နာရီမွ ည ၆နာရီအ တြင္းသာ လုပ္ရန္၊ အကယ္၍ ည ၆ နာရီေက်ာ္လြန္၍ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရပါက ေကာ္မတီႏွင့္ညႇိႏွိုင္းၿပီး လုံျခဳံေရး ရမွသာ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ NGO ၊ INGO မ်ား ေထာက္ပံ့မည့္ အေထာက္အပံ့ မ်ားကို ေကာ္မတီက အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္၊ NGO ၊ INGO မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္၍မသြားရန္တို႔ျဖစ္ၿပီး အ ထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ယခုလ၈ရက္က ေတာင္းဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NGO ၊ INGO မ်ား ငွား ရမ္းေနထိုင္ရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္မ်ားကိုလည္း ေဒသခံ မ်ားေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ကို သေဘာတူေသာNGO ၊ INGO မ်ားကိုသာ ငွားရမ္းခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္အ တြက္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိဟိုတယ္ မ်ားအ ေနျဖင့္လည္း အဆိုပါအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကို ဆက္လက္ငွားရမ္း ျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေျမာက္ ဦးရွိ ဟိုတယ္အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

Yangon Media Group