ကာတာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ စစ္စခန္းတြင္ လုိင္စင္မရွိေသာ Windows 7 မ်ား အသံုးျပဳေနဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 12:26:00 PM


ကာတာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ စစ္စခန္းရွိ စစ္သားတစ္ဦးက ပညာေရးစင္တာရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၈လုံးတြင္ လိုင္စင္မရွိေသာ Windows 7 ကို အသုံးျပဳထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို ဓာတ္ပုံရိုက္ယူကာ TorrentFreak တြင္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎စစ္သားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မသိရွိရေသာ္လည္း စစ္တပ္တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ စစ္မႈထမ္းေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ စစ္သားသည္ စစ္တပ္သုံးကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ လိုင္စင္မရွိေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား အသုံးျပဳထားျခင္းကို ဦးဆုံး ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏အထက္လူႀကီးမ်ားသို႔ အသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပညာေရးစင္တာ အေနျဖင့္ မႈရင္း key မ်ားေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္မရွိေသာ Windows 7 ကိုအသုံးျပဳခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ကာကြယ္ေရးဌာန သည္ ကာကြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ၊ ေလတပ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Windows 8 အသုံးျပဳရန္ Microsoft ႏွင့္ ေဒၚလာ ၆၁၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း လုိင္စင္မရွိေသာ Windows 7 ကို ပညာေရးစင္တာ မ်ား၌ အသုံးျပဳဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: IBTimes
Internet Journal