ျမန္မာ-ဖိလစ္ပုိင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ စတင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 05:20:00 PM


ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ခရီးသြားလာႏုိင္မႈသည္ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ Phillipine Star, Inquirer.net တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈအရ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၄ ရက္ၾကာ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပုိမုိတုိးတက္လာကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားကိုပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ယခုလအတြင္း ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား ခရီးသြားဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သူ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၁၂ ရာစုေခတ္ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာလက္ရာမ်ား ႏွင့္ ေရွးဘုရင္မ်ား၏ ၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ားကို ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္ႏုိင္သည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္သတင္းစာမ်ားက ၫႊန္းဆုိထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ႏွစ္သန္းနီးပါး ၀င္ေရာက္မည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားထားၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ သုံးသန္းအထိ တုိးလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

7 Day Daily