နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ HIV/AIDS စီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 02:48:00 PM

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕တြင္ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း National AIDS Program ၏ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာျမင့္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။ ေလးႏွစ္ၾကာ ပံ့ပိုးမည့္ ADB အစီအစဥ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ အကူအညီ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘားအံ၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေဆာက္အအံု ၅၇ လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ က်န္ရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ HIV ပိုး ကူးစက္ခံရသူမ်ား ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေသြးစစ္ေပးျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ ကြန္ဒံုးမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးျခင္းတုိ႔လည္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေရႊက ေျပာဆုိသည္။ “အရင္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ART လိုအပ္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေရာဂါမျဖစ္ေသးတဲ့ သူေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို ပိုလုိအပ္တယ္” ဟု လုပ္သက္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ေဒၚႏွင္းျမဦးက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းအျပင္ HIV ပိုး ရွိသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပံ့ပိုးေပးမည့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေရးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ ပိုျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။ မဲေခါင္ေဒသ ေျခာက္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ HIV/AIDS ကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလက ေရးထုိးထားၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ADB ၏ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရး အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံထားရသူ တစ္သိန္းကိုးေသာင္း ရွစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ART ေဆးရရွိသူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး က်န္ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ သည္ ART ေဆး လုိအပ္ေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (UNAIDS) က ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

khit lu nge