လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မအူပင္ျမိဳ႕နယ္လူထုေဟာေျပာပြဲၾကီး(အစ-အဆံုး)(ရုပ္-သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 06:11:00 AMမအူပင္ျမိဳ႕မွာ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔က ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ျပီးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လူထုေဟာေျပာပြဲၾကီးတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္...

ယခု မူဘီဖိုင္သည္ အဆိုပါ အေမးအေျဖ အစအဆံုးျဖစ္သည္... အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္းသူမ်ားလဲ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား၏ လိုရင္းေမးခြန္းႏွင့္မဆိုင္ေသာ မိတ္ဖြဲ႕စကားမ်ားကို ျဖတ္ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္...

ေဖ့ဘြတ္ကလဲ မူဘီဖိုင္ကို မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ထက္ေက်ာ္ရင္ ပို႔စ္ လုပ္ရန္ လက္မခံတာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္သလို၊ အဓိက က်ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အေျဖမ်ားကို အဓိကထားၾကည့္ႏိုင္ရန္လဲ ရည္ရြယ္ပါသည္...ကင္မရာ ရိုက္ကူးေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေမးခြန္းေမးသူေနရာတြင္ ဓါတ္ပံုကိုသာ ျပႏိုင္ျပီး အေမစု၏ အေျဖကိုသာ မူဘီအျဖစ္ထည့္ထားပါတယ္...

က်ေတာ့္လိုပဲ မွတ္တမ္းမူဘီ ၀ါသနာပါသူမ်ား၊ အေမစု စကားမ်ား အစအဆံုးကို အတိအက် ၾကည့္ရႈ႕နားဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ ၀ါသနာအရ ရိုက္ကူးတင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလဲ အသိေပးလိုပါသည္... က်ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္းအား မည္သူမဆို လြပ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္...

ရိုက္ကူး-တည္းျဖတ္ ... ေမာေျပ (ခ) ခြန္ေခါင္