အ၀လြန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၌ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္း က်ဆင္းႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 07:58:00 PM


အလြန္အကၽြံအ၀လြန္လ်က္ရွိသည့္ လူငယ္မ်ား၏ (၁၈) ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးသည္ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းမ်ား ခၽြတ္ယြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စု National Kidney Foundation ၏ ညီလာခံတြင္ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆီးထဲတြင္ အယ္ဗ်ဴမင္ပ႐ိုတင္း အလြန္အကၽြံပါ၀င္ျခင္းကို ဆီးထဲ ပ႐ိုတင္းပါျခင္း (proteinuria)  ဟု ေခၚဆိုၿပီး ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း ၏ကနဦးလကၡဏာဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းတိုင္းတာႏိုင္ရန္ Glomerular Filtration Rate (GFR)္ ဟုေခၚဆိုသည့္ စမ္းသပ္မႈျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္မွဆီးမ်ား စစ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ေလ့ရွိသည္။ GFR  (၉၀) ႏွင့္ အထက္ကိုပံုမွန္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး (၉၀) ေအာက္ကို ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းက်ဆင္းျခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ အ၀လြန္ကေလးႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ GFR  အလြန္မ်ားေနၿပီး ေက်ာက္ကပ္မ်ားအလုပ္ အလြန္လုပ္ရျခင္းကိုျပဆိုသည္။ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္ ၀န္ပိျခင္း အလြန္ၾကာျမင့္လာပါက ဆီးထဲတြင္ ပ႐ိုတင္းပါတတ္သည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ (၂၄၂) ဦးကို ေလ့လာခဲ့ရာ (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဆီးထဲပ႐ိုတင္းပါေနၿပီး (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ GFR  (၆၀) ေအာက္က်ကာ အလြန္ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ GFR  (၁၅၀) ေက်ာ္၍ အလြန္အလုပ္မ်ားလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ အၫႊန္းကိန္း (Body Mass Index – BMI) မ်ားျပားေသာ အ၀လြန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၌ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓါတ္ထိန္းေပးသည့္ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း အာနိသင္ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိသည္႕ အျပင္ ဆီးထဲပ႐ိုတင္းပါျခင္းကိုပါ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။
“ကေလးဆရာ၀န္ေတြအေနႏွင့္ အ၀လြန္ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္” ဟု National Kidney Foundation  ဥကၠ႒ Beth Piraino  ကဆိုသည္။

ေဇာ္ကို
Ref:MNT
Health Updates Journal