မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၉၇ ခုကို အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ မဘသ ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 12:29:00 PMဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (အထက္ျမန္မာျပည္ - မႏၱေလး) ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္ Photo: U Wira Thu Facebook

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေရး ဆြဲေနတာကို ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၉၇ ဖဲြ႔ကို အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးဘာသာသာ သနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(အထက္ျမန္မာျပည္)က ဒီကေန႔ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး) ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ေတြက မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳ လုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အရပ္ဘက္လူမႈုအဖဲြ႔အစည္း ၉၇ ဖဲြ႔ကို အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေၾကာင္းအျပင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသ နာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔က ေရးဆဲြတင္သြင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုရင္လည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ပါရိွပါတယ္။
 RFA