လမ္းေလွ်ာက္ရင္းစမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားတ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) တြင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 01:45:00 PM


အတြဲ (၁၅)၊ အမွတ္ (၁၈)

တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ႏုိင္ငံတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကားလမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ ၎တို႔ဖုန္းမ်ားကို ကားမ်ားထက္ အာ႐ံုစိုက္ေနပါက ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၁၄ သန္းရွိကာ အစိုးရက ၎တို႔ကို ဖုန္းအလြန္အမင္း စြဲလန္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) တြင္ ဒဏ္ေငြေကာက္ခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဖုန္းအလြန္အမင္းစြဲလန္းျခင္းကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ယာဥ္တိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ေျခက်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားကို ဦးစားေပးေလ့မရွိေၾကာင္း စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိေသာ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားသည္ ေျခက်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားကို အႏၲရာယ္မ်ားေစေၾကာင္း အစိုးရ၏ေဖာ္ျပခ်က္ အရသိရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) တြင္ ေျခက်င္ေလွ်ာက္သူမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို အာ႐ံုမစိုက္ပါက ေဒၚလာ ၁၀ အထိ ေပးေဆာင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။စိုးထက္Ref : Engadget

Internet Journal