ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ Oxford တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဆိုင္ရာစာအုပ္ (၅၀၀၀) လွဴဒါန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 05:54:00 AM


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဥပေဒဌာနသို႔ ဥပေဒဆိုင္ရာစာအုပ္ေပါင္း (၅၀၀၀)ေက်ာ္ကို Oxford တကၠသိုလ္ဥပေဒမဟာဌာနႏွင့္ Bodleian ဥပေဒစာၾကည့္တိုက္တို႔က ဧျပီလ ၂၄ ရက္တြင္ လႉဒါန္းလိုက္ခဲ့ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ကို ဒီလိုလွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္သူမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ” Oxford တကၠသိုလ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စိတ္ထက္သန္တက္ၾကြေနၾကၿပီး ယခုထက္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္”ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၄င္းလွဴဒါန္းမႈသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ စာၾကည့္တိုက္၏ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္တည္ရွိမွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ အဓိကအဂၤလိပ္စီရင္ထံုးအားလံုး၊ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဂ်ာနယ္မ်ားပါရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္မွာ ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထမဆံုးတက္ေရာက္ၾကမည့္ ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာရပ္ေလ့လာမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ဒီအေရးပါလွေသာ အရင္းအျမစ္တိုးခ်ဲ႕ မႈကို သေဘာက်ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတြအေနနဲ႔ကလည္း ယခင္က မရွိခဲ့တဲ့ က်မ္းကိုးမ်ားကို ယခုအခါမွာ တိုက္႐ိုက္လက္လွမ္းမီေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဥပေဒဌာန၏ ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒၚခင္မာရီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“ဤလွဴဒါန္းမႈသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အႀကီးမားဆံုးစာအုပ္လွဴဒါန္းမႈျဖစ္သည္သာမက ဒီႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေပၚ Oxford တကၠသိုလ္၏ အေလးထားမႈကိုလည္း ထင္ရွားေစပါတယ္”ဟု Oxford တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒကထိကႏွင့္ ဥပေဒမဟာဌာန၏ ျမန္မာႏိုင္ငံပဲ့ကိုင္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ Andrew McLeod က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ဒီလွဴဒါန္းမႈကို Oxford တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားက ယာယီလာေရာက္သင္ၾကားျခင္းမ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒဌာနႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေရး၏ အစျဖစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု Andrew McLeod က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားေပးေထာက္ခံေသာအေနျဖင့္ British Council သည္ တကၠသိုလ္ (၂)ခုလံုးႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ က႑တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အား ျပန္လည္ရွင္သန္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္သားတည္း က်ေနေသာ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
British Council ၏ ပညာေရးႏွင့္ အႏုပညာညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေသာ Susana Galván က “ဒီလိုရက္ေရာၿပီး အေရးပါလွတဲ့ လွဴဒါန္းမႈအေၾကာင္းၾကားရတဲ့အခါ British Council အေနနဲ႔ ၀မ္းသာမိပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒါဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ Oxford တကၠသိုလ္ၾကား ပိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႀကီးက်ယ္ေသာ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၏ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းမွာသာ မဟုတ္ဘဲ တျခားဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ နယ္ပယ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
Bodleian ဥပေဒစာၾကည့္တိုက္မႉး Ruth Bird ပါ၀င္ေသာ Oxford တကၠသိုလ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈတို႔ကို အားေပးေထာက္ခံရန္ အတြက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေမလ ၅ ရက္မွ ၁၄ရက္အတြင္း ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါလာေရာက္မႈသည္ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းကလည္း Oxford တကၠသိုလ္သို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေရး ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Ms Bird သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမလ ၇ရက္မွ ၁၂ရက္အထိ ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနသင္တန္းေပးေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လည္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းမႈကို ျဖစ္ေျမာက္ရန္ UK အေျခစိုက္ ကူညီမႈအသင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Constitution Trust မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖဲြ႔အစည္းသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို စတင္ စီစဥ္ေနပါသည္။

TechSpace Journal