အင္တာနက္မရရွိေသာ အေဝးရွိ ဖုန္းႏွစ္လံုးအား တိုက္႐ိုက္ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည့္စနစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/12/2014 08:00:00 PM


MyanTalk တြင္ အင္တာနက္မွ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္အျပင္ အင္တာနက္မရရိွေသာ အေဝးရိွ ဖုန္းႏွစ္လံုးတို႔အား တိုက္႐ိုက္ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈကိုပါ ထည္႔သြင္းစီစဥ္ထားရိွေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“MyanTalk အေကာင့္ရွိသူက အင္တာနက္မရရွိတဲ့ အေဝးဖုန္းႏွစ္လံုးကို ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးတဲ့ အင္တာနက္ဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ Phone 2 Phone စနစ္အား အသံုးျပဳနည္းအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ မိမိ၏ Desktop (သို႔) Laptop ကြန္ပ်ဴတာတြင္ MyanTalk Application အား ဖြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ MyanTalk အေကာင့္ျဖင့္ Login ဝင္ေရာက္ကာ Phone 2 Phone စနစ္သို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ၿပီးစီးပါက "Your own phone number" တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္အား ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ "Destination phone number" တြင္ ဖုန္းလက္ခံမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္အား ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက Call Button ကို ႏွိပ္ကာ အင္တာနက္မရရွိေသာ ဖုန္းႏွစ္လံုးသို႔  ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Phone 2 Phone ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲရိွပါက [email protected] (သို႔မဟုတ္) ဖုန္း ၀၉-၇၃၁၃၅၅၈၅ သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ေသာ VoIP ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ MyanTalk ဝန္ေဆာင္မႈကို ယခုလမွ စတင္မိတ္ဆက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ MyanTalk မွာ မိမိေခၚဆိုလိုေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ VoIP ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ MyanTalk အေကာင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္႐ံုျဖင့္ ပထမဦးဆံုး စမ္းသပ္ေခၚဆိုႏိုင္ရန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ ကို ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း၊ မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္ ေငြပမာဏကို ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေပးရန္သာ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကိုမဆို MyanTalk အေကာင့္ရွိပါက အြန္လိုင္း SMS ေပးပို႔ႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေနရာအႏွံ႔သို႔လည္း မည္သည့္မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးအစားကိုမဆို MyanTalk အေကာင့္ျဖင့္ အြန္လိုင္း SMS ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal