ေဂါက္သီးဒီပလိုေမစီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 12:53:00 PMမိတ္ေဆြ. . . ျမန္မာျပည္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လုိပါသလား။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ နည္းလမ္းေတြ မ်ားစြာရိွသည့္အထဲက ထိေရာက္ ၿပီး အသံုးတည့္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုမိတ္ေဆြကုိ ေပးလုိပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ ဆက္၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ထို နည္းကုိ အသံုးျပဳၿပီး ထိပ္ထိပ္ႀကဲ စီးပြားေရးသမားျဖစ္လာသူေတြ မနည္းေတာ့ပါ။ ခ်ဲစကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ေပတံမက်ဳိးေသးေပ။ လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္ထိ အသံုးတည့္မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းကား အျခားမဟုတ္ပါ။  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေငြထဲကေနေဂါက္သီးကစားမည့္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူကာ ေဂါက္သီးကစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဂါက္သီး ကစားျခင္းကုိ မည္သည့္အလႊာ က လူတန္းစားေတြျပဳလုပ္သည္ ကုိ ေသခ်ာေပါက္မေျပာႏုိင္ေသာ္ လည္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား၊ အစိုးရ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ စစ္တပ္အရာရိွ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြား ေရးသမားမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွ သည့္  လူကုံထံကစားနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွမ္းေ၀းေသာ ကစားနည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

  စီးပြားေရးစလုပ္သည္ႏွင့္ စမတ္က်က်၀တ္ဆင္ၿပီး ေဂါက္ ကြင္းကုိ အခ်ိန္မွန္သြားပါ။ အရာ ရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ပါ။ သူတုိ႔ႏွင့္ ေဂါက္တြဲ႐ုိက္  ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးပါ။ ထိုအရာရိွ ႀကီးမ်ားသည္ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အႏုိင္ရလုိစိတ္မ်ား ရိွၾကသည္။ ႏုိင္ခ်င္ၾကသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ မၾကာခဏအ႐ႈံးေပးေပး ပါ။ ထုိအ႐ႈံးသည္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ ေဂါက္သီးကစားၿပီး ႏုိင္သည္၊ ႐ႈံးသည္ကုိ အေၾကာင္း ျပကာ ဧည့္ခံပဲြ၊ ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြ မၾကာခဏလုပ္ေပးဖုိ႔လိုပါသည္။

အစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ား စစ္ တပ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ကစားေန စဥ္အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားၿပီး ေအာင္ပြဲခံစားေသာက္ ၾကစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း အရာရိွႀကီးမ်ားထံမွ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွေလ့ရိွၾကသည္။ ျမန္မာစကားတြင္ ထန္းရည္မူးကြၽဲခုိးေပၚသည္ဟု ဆုိထားေပသည့္ ေဂါက္ကစားခ်ိန္မွာေတာ့ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ထန္းရည္မမူးလည္း ကြၽဲခုိးေပၚၾကသည္။ အရာရိွႀကီးမ်ားသည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ၊  အ၀င္အထြက္ရိွေသာ စီးပြားေရးသမားႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းတြင္ေတြ႕သည့္အခါ အစည္းအေ၀း၌ ဘာေတြဆံုးျဖတ္သည္။ ဘယ္စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ ဘာညာစီမံခ်က္ေတြရိွသည္။ တင္ဒါေတြဘယ္ေတာ့ေခၚမည္စသျဖင့္ . . . စသျဖင့္ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူကုိ မထုတ္ျပန္မီဖလွယ္ၾကသည္။ ေျပာဆိုၾကသည္။ညိႇႏႈိင္းၾကေလသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ သတင္းေခတ္ဟုေခၚတြင္ၾကသည္။ မည္သည့္ကိစၥလုပ္လုပ္သတင္းအခ်က္အလက္ဦးစြာသိရိွသူကအသာရေလ့ရိွသည့္ေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္းေဂါက္သီးဒီပလိုေမ စီေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ဥပမာေပးပါမည္။ လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္  ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကုိ အပ္ႏွံၿပီးယာဥ္အသစ္တင္သြင္းခြင့္အစီအစဥ္ကို စတင္သည္။  ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ မာဇဒါ အမွတ္တံဆိပ္ ဘီ ၃၆၀၊ ဘီ ၆၀၀၊ ခ်က္ဗလက္အမ်ိဳးအစားဘတ္္စ္ ကားႀကီးေတြ အမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္။ ထုိကားမ်ားသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အသံုးတည့္ေသာ္လည္း ႏွစ္သက္တမ္းၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနကာ ေစ်းႏႈန္းသိပ္မရိွေတာ့ဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း အနည္းငယ္ခက္သည္။ထုိသုိ႔ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကုိ အပ္ႏွံၿပီး ယာဥ္အသစ္တင္သြင္းခြင့္အစီအစဥ္ကုိ ျပည္သူေတြထံ တရား၀င္မထုတ္ျပန္မီ  အစုိးရအရာရိွတုိ႔ ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက  စီးပြားေရးသမားမ်ား ႀကိဳသိရိွခဲ့ၾကသည္။ ထုိစီးပြားေရးသမား အမ်ားစုထဲတြင္ ေဂါက္သီး႐ုိက္သူ အမ်ားစုပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ ေဂါက္သီး႐ုိက္၊ ပြဲေတာ္တည္ေလ့ ရိွသည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ေဂါက္သမားမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ သိရိွေသာ  သတင္းအခ်က္အ လက္ကုိ  ခ်က္ခ်င္းပင္ အသံုးခ်ခဲ့ ၾကသည္။  အ၀ယ္ေတာ္မ်ားကုိ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သုိ႔ ေစလႊတ္ ၿပီး  ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံ ေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ ရသမွ် ေစ်းေပးၿပီး ႀကိဳတင္၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ မိတ္ ေဆြစီးပြားေရးေဂါက္သီးသမား တစ္ဦးဆို ယာဥ္အစီးေရ ရာခ်ီထိ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ေစ်း ေပး၀ယ္ယူသည့္အခါ ဘာမသိ၊ ညာမသိသည့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ ေဟာင္းပုိင္ရွင္ေတြကလည္း အ လြယ္တကူေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္မူ သာမန္ျပည္သူတုိ႔ လက္၀ယ္တြင္ ယာဥ္မ်ားမရိွၾကေတာ့ ေခ်။ အက်ိဳးဆက္ကား ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္ေပးသည့္ အခြင့္အ ေရးကုိ စီးပြားေရးေဂါက္သီးသမား အမ်ားစုကသာ ရရိွၿပီး စီးပြားပုိျဖစ္ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္သာဓကတစ္ခု ရိွပါေသးသည္။ လုိင္စင္မဲ့ကား၊ ဆုိင္ကယ္ေတြ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပး သည့္အခါတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္ ေပးျခင္းအစီအစဥ္ကုိအႏွီစီးပြား ေရးေဂါက္သီးသမားအခ်ိဳ႕သည္ သာမန္ျပည္သူေတြထက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ သိရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ ၾကေသးသည္။ အထက္ပါ သာဓ ကေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရး  ေအာင္ျမင္လိုပါက ေဂါက္သီးကစားပါဟု အႀကံျပဳ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း ေနာင္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီး ပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရည္ မွန္းထားသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္ ေၾကာင့္ ေဂါက္သီးကစားျခင္းကုိ မျဖစ္မေန လုပ္မည္ဟု စီမံကိန္း ခ်ထားသည္။

ပုိက္ဆံလည္း စုေဆာင္းေန သည္။ သုိ႔ေသာ္ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနအရ ေဂါက္သီး႐ုိက္ တံမ၀ယ္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အဘိုးမကြယ္လြန္မီ က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေတာင္ေ၀ွးကုိ အိမ္တြင္အသည္းအသန္ရွာေဖြ ေနသည္။ ေတာင္ေ၀ွးရွာေဖြေတြ႕ ရိွပါက ထုိေတာင္ေ၀ွးကုိပဲ ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုးကုိင္တြယ္ကာ ပြဲမ၀င္မီအျပင္က  က်င္းပဆုိသလုိ ေဂါက္သီး႐ုိက္ေလ့က်င့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးေနမိသည္။

7day daily