တကယ္လိုအပ္ေနတာက - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 01:41:00 PMႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကြင္းဆင္းမည္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအႀကီးအကဲတို႔က
ေတြ႔ဆုံမည့္သူတို႔ကို ေမးခြန္းေမးလ်င္ေျဖဆိုဖို႔ အေသအခ်ာသင္ေပးထားသည္။
“ဟုတ္ကဲ့ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြ
သက္သာေခ်ာင္လည္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ေထာင္ ၀င္ေငြရရင္
အားလုံးအဆင္ေျပပါတယ္။ တစ္မိသားစုလုံး ထိုင္စားလို႔ရပါတယ္။
ကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔လည္း ေနနိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က
ခ်ေပးတဲ့တန္ဖိုးနည္းဖုန္းေတြ မိသားစု၀င္တိုင္းတစ္ေယာက္တစ္လုံး
ကိုင္ႏိုင္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ သမၼတႀကီးရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈေၾကာင့္ပါခင္ဗ်”
ေဒသခံလူတစ္ဦးေျဖဆိုခ်က္ကိုၾကားလိုက္ရ၍ သမၼတႀကီး ၿပံဳးရႊင္သြားသည္။
“အင္း၊ ၾကားရတာ ၀မ္းသာစရာပါလား၊ အခုေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဘာရွိလဲကြဲ႔”
“အခုကၽြန္ေတာ္ သူမ်ားဖိနပ္ကို ခဏငွားစီးလာတာပါ၊ အဲဒါ ဖိနပ္တစ္ရံေလာက္
တကယ္ကို လိုအပ္ေနပါတယ္၊ တကယ္ေျပာေနတာပါ သမၼတႀကီးခင္မ်”

ရဲစတိုင္း

The Myanma Age