ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေဇယ်ာ သီရိ မိဘမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 11:18:00 AM


၂၆-၅-၂၀၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View ဂ်ာနယ္(အတြဲ-၃၊အမွတ္ ၁၉)မ်က္ႏွာဖုံး သတင္းေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ(၆)တြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္၌ “ျပည္ပသြင္းကုန္ ဒီးဒို အခ်ိဳရည္အစာအဆိပ္သင့္မႈက FDA နဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္မဲ့မႈကိုေဖာ္ျပ” ဆိုသည့္ေခါင္စဥ္ျဖင့္ အဆိုပါအစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္စဥ္မွာ DeeDo အခ်ိဳရည္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဗအုပ္ခိုင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို သတင္းေရးသားသူ စႏၵီထြဏ္းႏွင့္ ျဖဴျဖဴခိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္အမွန္မွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေဇယ်ာသီရိ မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးေဂဟာတြင္ ေမ ၁၉ရက္၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ အစာအဆိပ္သင့္လကၡဏာခံစားရသူ ၆၈ ဦး ရွိၿပီး အေသအေပ်ာက္မရွိပါ။ အဆိုပါ ၆၈ဦးအနက္ ၄၆ဦးမွာ ေတာင္ငူေဆး႐ုံတြင္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူခဲ့ ၿပီး ၂၂ဦးကို အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ကုသမႈေပးခဲ့သည္။ ထိုေန႔နံနက္က ဆန္ျပားသုပ္ႏွင့္ DeeDo အခ်ိဳရည္(နာနတ္၊လိုင္ခ်ီး) တိုက္ေကၽြးခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရၿပီး ေကၽြးေမြးေသာဆန္ျပားသုပ္နမူနာ၊ DeeDo အခ်ိဳရည္နမူနာ၊ ေဖ်ာ္စပ္ေသာ၊ တိုက္ေကၽြးေသာေရနမူနာမ်ား၊ အစားအေသာက္ကိုင္တြယ္သူမ်ား၏ လက္၊ ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္နမူနာမ်ား၊ လူနာမ်ား၏အန္ဖတ္၊ စအိုတို႔ဖတ္နမူနာမ်ားကို ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဌာနတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

စိစစ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆန္ျပား(မုန္႔ဟင္းခါး၊ ၫွပ္ဖတ္) သုပ္နမူနာတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစေသာ ဗက္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ ပိုးအဆိပ္ပါဝင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ DeeDo အခ်ိဳရည္ (နာနတ္၊ လိုင္ခ်ီး)၊ အန္ဖတ္၊ လက္/ႏွာေခါင္း၊ စအိုတို႔ဖတ္နမူနာမ်ားမွ ဗက္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ ပိုးဆိပ္မ်ား ေပါက္ပြားမႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းရင္းမွာ ပိုးမႊားမ်ားေပါက္ပြားေနေသာ ဆန္ျပား၊ (မုန္႔ဟင္းခါး၊ ၫွပ္ဖတ္) သုပ္ စားသုံးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေသာက္သုံးေရႏွင့္ DeeDo အခ်ိဳရည္(နာနတ္၊ လိုင္ခ်ီး)ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MOI Webportal Myanmar