သံဃာသင္းခဲြသူရဲ႕ အက်ိဳးရလာဒ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 01:45:00 PM


       သံဃာသင္းခဲြတယ္ဆုိတာ သံဃာအခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေအာင္ စိတ္၀မ္းကဲြေအာင္ ပဋိပကၡေတြ လုပ္ေဆာင္၊ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာပါပဲ။ တရားသျဖင့္ ေျဖရွင္းရမွာကုိ မတရား သျဖင့္ ေျဖရွင္းတယ္။ မတရားတာကုိလည္း တရားသေယာင္ေယာင္ ဖန္တီးတယ္။ လာဘ္စား၊ ျဖတ္စား အဂတိလုိက္စားေနတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ သံဃာမညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတရားပါပဲ။

        ဘုရားရွင္က သံဃာကုိ မညီညြတ္ေအာင္လုပ္သူဟာ အာယုကပ္ပတ္လုံး အကုသုိလ္တုိးပြားတယ္။ အာယုကပ္ပတ္လုံး ငရဲမွာ က်က္ရတယ္လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

        တရားအတုိင္း၊ ၀ိနည္းဓမၼကံအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မွ သံဃာညီညြတ္မႈကုိ ရပါမယ္။ သဃာကုိ
ညီညြတ္ေအာင္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္တဲ့သူဟာ အာယုကပ္ပတ္လုံး ကုသုိလ္တုိးတယ္။ အာယုကပ္ပတ္လုံး နတ္ျပည္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဟာပါတယ္။

        သံဃာညီညြတ္ရင္ ခ်မ္းသာတယ္။ ညီညြတ္ေသာရဟန္းတုိ႕ကုိ ခ်ီးေျမာက္သူ၊ ညီညြတ္ျခင္း ၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္ၿပီး တရား၌ တည္ေသာရဟန္းဟာ ေယာဂရဲ႕ကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ မဆုတ္ယုတ္။ သံဃာညီညြတ္   ေအာင္ျပဳတဲ့အတြက္ အာယုကပ္ပတ္လုံး နတ္ျပည္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရတယ္လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

        ဒါေၾကာင့္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေအာင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ သံဃာသင္းခဲြတာဟာ ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ပါပဲ။ ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ရွိသူဟာ ႀကီးေလးတဲ့ အကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ