ပ႐ိုတိန္းျမင့္မားသည့္ အစားအေသာက္မ်ား စားျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 08:44:00 PMအထူးသျဖင့္ ငါးတြင္ပါဝင္ေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္စားသံုးမႈ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၀ ဂရမ္မွ်ပိုမ်ားလာလွ်င္ပင္ ေလျဖတ္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈရလဒ္မ်ားကို အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္Neurology တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္စားသံုးမႈအျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ေလျဖတ္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုနည္းေၾကာင္း သိရသည္။
၁၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူေပါင္း ၁၅၄,၄၈၉ ဦးကို တစ္ဦးစီ ပ်မ္းမွ်ေလ့လာမႈေပါင္းခုနစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကဲ့သို႔ ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျခားအျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ေလ့လာမႈတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ ပ႐ိုတိန္း ၂၀ ဂရမ္စားသံုးျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈရလဒ္ကေဖာ္ျပသည္။ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ျမင့္မားစြာပါဝင္သည့္ ဓာတ္စာစားသံုးသူမ်ားတြင္ ေလျဖတ္ႏုိင္ျခင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္မွာ ေသြးတိုးျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ကို လူတုိင္းပမာဏမွ်တစြာသံုးပါက ကမၻာတစ္ဝန္း ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးမႈကို ၁ ဒသမ ၄ သန္းေလ်ာ့က်သြား ေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္လက္မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနန္ဂ်င္းတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာက်င္ဖမ္းလြီက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ရရွိေသာ ရင္းျမစ္ကမူ ကြဲျပားျခားနားေစေၾကာင္းလည္း ယင္းသုေတသနရလဒ္က ေဖာ္ျပသည္။ အေနာက္တုိင္းထက္ အနီေရာင္အသားစားသံုးမႈ သိသိသာသာပိုနည္းေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာမႈႏွစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္အမ်ားစုကို အနီေရာင္အသားမ်ားအစား ငါးကဲ့သို႔အျခားေသာပ႐ိုတိန္းရင္းျမစ္မ်ားကို အစားထိုးစားသံုးျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ႏုိင္မႈအႏၲရာယ္ကိုေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္တာလြီက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္မွရေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္မွာ ေလျဖတ္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မွရေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္မ်ားထက္ ပိုအစြမ္းထက္သည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP
7day daily