မ်ိဳးေစာင့္ႏွင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သူမ်ား သမၼတႏွင့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကို ေတြ႕ခြင့္ေတာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2014 10:51:00 AMမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ဘာ သာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူၾကမ္းတို႔ကို ကန႔္ကြက္ေန
သည့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း ၈၀ ေက်ာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက သမၼတ၊ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခြင့္ေတာင္းထားသည္မွာ တစ္ လခန္႔ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဇြန္ လ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေကာ္မတီ တစ္ခုကသာ လက္ခံေတြ႕ဆံုထား ျခင္းရွိသည္။

‘‘ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတာက ဒီ ဥပေဒမူၾကမ္း စထြက္လာတဲ့အ ခ်ိန္ကတည္းကပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးေကာ္မတီက ပထမဆံုး အျဖစ္ လက္ခံေတြ႕ဆံုတယ္။ အ ခု သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ေတြ႕ခြင့္ရဖို႔ေတာ့ ဆက္ႀကိဳးစားမွာပါ’’ ဟု ကန္႔ကြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သူေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေကာ္မတီက ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တြင္ တရားဥပေဒ ႐ႈေထာင့္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ တစ္ခု တင္သြင္းမည္ဟု ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းခံထားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ံုးတာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ ရန္ရွိ၊ မရွိ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသးေၾကာင္း 7Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။

ဘာသာေရးကို အေျခခံ သည့္ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈမ်ား ရွိ သည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ မ်ိဳး ေစာင့္ဥပေဒ၊ ဘာသာကူးေျပာင္း ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုး ပြားျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒစသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ ႒ာန္းေပးရန္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္ သူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္က သမၼ တထံသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးစာပို႔ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

 သမၼတက ဥပေဒမ်ား ျပ ႒ာန္းေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုကာ ယင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က သမၼတထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြေရးအတြက္ သက္ ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဖဲြ႕မ်ားခဲြ၍ စတင္ေရးဆဲြရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 ဘာသာေရးကို အေျခခံ သည့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ ကိုးကြယ္ ျခင္း၊ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံေနသည္။

7Day News Daily