မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း ဓာတ္အားေပးမႈ ထူးမျခားနားဆုိပါက စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုဂၢလိကႏွင့္သာ လက္တဲြမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 11:40:00 AM

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉
အစိုးရမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ ဆုိေသာ္လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဓာတ္အား အျပည့္အဝ မေပးႏုိင္ပါက ပုဂၢလိက ဓာတ္ အားေပးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သာ ခ်ိိတ္ဆက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
”ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီတက္လာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းက တက္မလာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက ေပၚျပဴလာ နယူးစ္သုိ႔ ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ဓာတ္အားခ တုိးျမႇင့္လိုက္ ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ ျပဳလိုျခင္းမရိွေသာ္ လည္း လက္ရိွ ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ႏႈန္း ႏွင့္သာ ဆက္လက္ရရိွေနသည္ဆုိပါက ေစ်းႏႈန္း တူေ သာ္လည္း ဓာတ္အားႏႈန္း အျပည့္အဝေပးႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒ ဦး ျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ၂ဝ ခန္႔သာ မီးရရိွ ၿပီး ပြင့္လင္းရာသီမ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ မီး ၆ နာရီခန္႔သာ အစိုးရထံမွ ရရိွျခင္း ျဖစ္သည္။
 ”မီးမလာေတာ့လည္း မလာလို႔၊ လာရင္လည္း မီးအားက မျပည့္ဘူး။ မီးလာလည္း စက္ေတြက အဲဒီဗို႔အားနဲ႔ ႐ုန္းလို႔မရဘူး။ မီးစက္ႏႈိးရတယ္” ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မျမတ္စံဝင္းက ေျပာသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားအေန ႏွင့္ ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဌာနအေနႏွင့္ လည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ားကို ဓာတ္ အား ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
   သုိ႔ေသာ္ ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံၿပီးသည္ႏွင့္ ဓာတ္အားေပးခ်ိန္ အျပည့္အဝ ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွ မရိွ ေပၚျပဴလာနယူးစ္မွ တယ္လီဖုန္း ျဖင့္ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းသည့္အေပၚ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အာမခံခ်က္ အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ဓာတ္အားဝယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ တုိးျမႇင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ခုိင္က ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔တြင္ ေျဖၾကားသည္။
 လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏို ဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဓာတ္အားခမ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံ ပုိင္သတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ ဓာတ္အားခမ်ားကုိ အိမ္သံုး တစ္ယူနစ္မွ ၁ဝဝ ယူနစ္အထိ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ ၁ဝ၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္လွ်င္ ၅ဝ က်ပ္၊ စက္မႈစီးပြားမ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္မွ ၅ဝဝဝ ယူနစ္အထိ ၁ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ ၅ဝဝ၁ ယူနစ္အထက္လွ်င္ ၁၅ဝ က်ပ္၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ႐ုံးသံုး ၅ဝ က်ပ္ႏွင့္ စက္မႈသံုး ၁ဝဝ က်ပ္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
 အဆုိပါႏႈန္းထားသစ္မ်ားေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဓာတ္ အားခႏႈန္းမွာ လက္ရိွထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈပိုင္း တြင္စရိတ္စက အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။
သုတလင္း၊ ခုိင္ႏြယ္ဦး

popularmyanmar