သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသံုးခု သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 02:25:00 PM


ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားထဲမွ သံုးခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သီလ၀ါ၌ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ သေဘာတူညီလိုက္သည္ဟု Bloomberg သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
သီလ၀ါစီမံကိန္းကို မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း(Mitsubishi Corp)၊ ဆူမီတိုမို ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Sumitomo Corp)၊ မာ႐ူဘီနီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Marubeni Corp) သံုးခုက ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားက က်န္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုစီမံကိန္းအတြက္ စြမ္းအင္၊ ေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ယန္း ၁၇ ဘီလ်ံ(ေဒၚလာ ၁၇၄ မီလ်ံ) အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
ယခုစီမံကိန္းသည္ ကားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည့္အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ပါ အလားအလာေကာင္းေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မာ႐ူဘီနီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္း ဒုတိယအႀကီးအကဲ Toru Kabeya က တိုက်ဳိၿမိဳတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
သီလ၀ါစီမံကိန္းသည္ စဦးတည္ေဆာက္ခါစတြင္ ေျမ ဟက္တာ ၄၀၀ (၉၈၈ဧက) က်ယ္၀န္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ေျမ ဟက္တာ ၂၀၀၀ ကို အသံုးျပဳ၍ ရႏုိင္ခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေလ့လာလွ်က္ ရွိသည္ဟု ဂ်ပန္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စီးပြားေရးဗ်ဴ႐ို ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Tomayo Sato က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
Sato က ဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ ဂ်ပန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၁၄ မိုင္ အကြာတြင္ရွိေသာ သီလ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၎ေနရာတြင္ လမ္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရဆိုး စြန္႔ပစ္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားရွိရင္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လတ္တေလာတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း စရိတ္နည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေနရာတစ္ခု တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ၁၁ ဘီလ်ံ ပမာဏရွိသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group