ႏႈတ္ခမ္းအသြင္အျပင္ႏွင့္ စိတ္ကိုဖတ္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 06:11:00 PM


(၁)နီကုိးကစ္မင္းကဲ့သုိ႔ ႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္မ်ိဳး၊ ႏွာေခါင္းေနရာတြင္ က်ယ္၍  ေဘးေအာက္ဖက္ကို က်ဥ္းသြားေသာႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္မ်ိဳးသည္ သားမ်ားထက္ သမီးကို ပိုရရွိၾကသည္။
(၂)အေပၚႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ မွည့္ရွိသူသည္ သားမ်ား၏မိခင္၊ဖခင္တို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းတြင္ မွည့္ရွိသူသည္  သမီးမ်ား ရရိွတတ္ သည္။ ႏႈတ္ခမ္းအလယ္တြင္ မွည့္ရွိသူသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာရ လြယ္ကူသည္။
(၃)ပါးစပ္က်ယ္သူမ်ားသည္ မိဘကို ျပန္မေျပာဘဲ ႐ိုေသကိ်ဳးႏြံၾကသည္။ အိမ္မွာ (၁)ေယာက္တည္းေနဖို႔ မလုိလားေပ။ လြတ္လပ္မႈကို လုိလားၿပီး ရဲရင့္သတိၱရွိၾကသည္။
(၄)ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ကန္႔လန္ျဖတ္လုိင္းပါသူတြင္ အိမ္ေထာင္ေရး၌ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကံဳရတတ္သည္။ ထုိသူ သည္ ေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမ ျဖစ္ေစ သူ၏မ်ားလွစြာေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံရသည္။ ကေလးမ်ားက သူတို႔ကို ျပႆနာ ရွာတတ္သည္။
(၅)ႏႈတ္ခမ္းႀကီးသူတို႔သည္ လြတ္လပ္မႈကို လိုလားၿပီး သူမ်ားက်ေအာင္ေျပာတတ္တယ္။ လက္ေတြ႕ မွာမူ အေျပာႏွင့္တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းသည္။
(၆)ႏႈတ္ခမ္းေသး၍ သာမန္ႏႈတ္ခမ္းေလာက္က်ယ္ျခင္းမရွိသည့္ႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ႏွိမ့္ခ်တတ္ၿပီး သူတို႔နာမည္ေကာင္းရဖို႔ကို လွစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး သူတစ္ပါးကို အေထာက္အပံ့ ေပးတတ္ၾကသည္။
(၇) ႏႈတ္ခမ္းေကြးအထက္ဖက္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ၿပဳံးလုိက္တုိင္း လမင္းေကြးႏွင့္တူသည့္ ႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္တုိ႔တြင္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားရွိၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတတ္သူ ျဖစ္သည္။
(၈)ႏႈတ္ခမ္းေကြးေအာက္ဖက္သို႔ ခပ္မဲ့မဲ့ပံုစံရွိသူသည္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေျပာတတ္သူျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းလိမ္ညာေနတတ္သူျဖစ္သည္။
H.T
Health Updates Journal