သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေဒသခံမ်ားအား ပထမအရစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား စတင္ေပးအပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 12:50:00 PM
ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရန္ သေဘာတူလိုက္သည့္ သီလ၀ါ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေဒသခံမ်ားအား ၿမိဳင္သာယာကြက္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ေဒသခံမ်ားအား ပထမအရစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

"သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ဧရိယာက ေဒသခံေတြကို ပထမအရစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၃ သိန္းနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ေၾကး က်ပ္တစ္သိန္းခြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယအရစ္ အေနနဲ႔ က်ပ္ခုနစ္သိန္းနဲ႔ တတိယအရစ္ အေနနဲ႔ က်ပ္ငါးသိန္းကိုလည္း ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပိုထပ္ေဆာင္း ေၾကးေတြကိုလည္း ေပးလိုက္ပါၿပီ" ဟု သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သူမ်ားကို ၿမိဳင္သာယာ ကြက္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ရာ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂၅ x ၅၀ ေပရွိ ေျမကြက္ႏွင့္ ယင္းေျမကြက္ေပၚတြင္ ၁၂ x ၁၆ ေပရွိ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

"သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြဟာ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေျပာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမယ့္ သူေတြကို ၿမိဳင္သာယာကြက္သစ္မွာ ေနရာခ်ထားေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က သူတို႔ရမယ့္ ေျမကြက္ေတြကို မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၆၈ စုမွာ တစ္ဦးကေတာ့ ဒီပြဲကို မလာပါဘူး။ က်န္တဲ့တစ္ဦးကေတာ့ မဲမႏႈိက္တဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ၆၆ ဦးကိုပဲ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ပါတယ္" ဟု သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ ေပးရာ၌ ေဒသခံမ်ား ရရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ ေနအိမ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ လိုပါက ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မဟုတ္ပါက ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ ကိုယ္တုိင္ေဆာက္လုပ္လိုသူ ၄၉ ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လိုသူ ၁၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group