၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အသံတိတ္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 06:39:00 PM


Written by ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တမႈ အရွိဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ မျဖစ္မေန အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တခဲ့လင့္ကစား ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ပါတီစံုစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔မွ ေသြဖည္လာခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူႏိုင္ေရး၊ အာဏာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ေခ်ာင္ထိုးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း အသံတိတ္ခဲ့ရၿပီး၊ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသာ ဆုလာဘ္အျဖစ္ ရရွိခဲ့သည္။
ေဒၚစုႏွင့္  အန္အယ္လ္ဒီကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ျခင္း
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးပါတီ (တစည) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န၀တ)တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အားကိုးေထာက္ခံမႈကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကသည္။ န၀တအစိုးရ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ျပည္သူလူထုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီကို ပို၍ပို၍ ေထာက္ခံလာခဲ့ၿပီး န၀တအစိုးရႏွင့္ တစည ပါတီအေပၚ ပို၍ပို၍ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
ထိုအေျခအေနတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ၊ န၀တအစိုးရႏွင့္ တစည ပါတီအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ န၀တအစိုးရႏွင့္ တစညပါတီတို႔၏ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ခ်က္ အမွားမ်ားေၾကာင့္လည္း တန္ျပန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း သံုးသပ္ႏိုင္သည္။
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအံ့ၾသမႈ
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉၂ ေနရာ၌ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊  တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ပါတီတို႔ကို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီး ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ အေနအထား တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး ခေယာင္းလမ္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး  ဆင္းရဲမြဲေတသထက္ မြဲေတလာခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္လွ်က္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ  . . .
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေျခ မရွိဟုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီတို႔ ပူးေပါင္းလွ်က္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရပံုစံ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခသည္သာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈသည္ ထင္သေလာက္ မရွိႏိုင္ဟု လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က သက္ေသခံေနသည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမရွိခဲ့ျခင္း
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္သည္ န၀တ အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ားကို စီမံခ်က္အသစ္တစ္ခုဆီ တြန္းပို႔ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး အဆံုးသတ္တြင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေသသတ္ေရးတို႔အေပၚ အေျခခံခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ န၀တအစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ အေျဖရွာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းလႊဲခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ န၀တ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ န၀တ အစိုးရအေနျဖင့္ အႏိုင္ရပါတီကို ဂုဏ္ျပဳစကား ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစကား ဆိုခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း မေတြ႕ရွိရေပ။
ေၾကညာခ်က္ ၁/၉၀
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဂႏၵီ အစည္းအေ၀းႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ေျခလွမ္း ျပင္ခဲ့ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉၀) ကို ဂႏၵီ အစည္းအေ၀းႀကီး က်င္းပရန္ တစ္ရက္အလို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၂၀ ၌ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၾကရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အပိုဒ္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း အၿပီးတိုင္ လမ္းပိတ္သြားေစမည့္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ယာယီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမည္ကိုလည္း အလြန္စိုးရိမ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကညာခ်က္အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာရယူေရးအတြက္ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲ၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယာယီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလ န၀တ အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ေဇာက္ထိုးျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။
ဂႏၵီအစည္းအေ၀းႀကီး
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဂႏၵီခန္းမေဆာင္၌ ဂႏၵီအစည္းအေ၀းႀကီးကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေခၚဆိုဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥအ၀၀တို႔ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လွ်က္ ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိထားေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေရရွည္အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အေျခခံထား၍ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းေသာ၊ ႐ုိးသားေသာ၊ ေစတနာအျပည့္ပါေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕သို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေသးေပဟု ဂႏၵီ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ န၀တ အစိုးရသည္ ဒီခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ အေထာက္အထားပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း ၂၊ ပုဒ္မ(၃)တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေပသည္ဟု ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး န၀တ အစိုးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္အပ္ေသာ အာဏာ (သို႔တည္းမဟုတ္) ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္အပ္ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အသင့္ေရးဆြဲထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ဤယာယီဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ျဖစ္ေျမာက္အပ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ယူဆေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေတာင္းဆိုမႈသည္ အဆိုပါကာလ ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဘာင္၀င္ၿပီး န၀တ အစိုးရအေနျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာခဲ့သင့္သည္။
ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အတည္ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအပ္ႏွင္းမႈမရွိဘဲ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာစက္မရွိဘဲ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အေဆာင္အေယာင္ အရွိန္အ၀ါမရွိဘဲ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွအပ အျခား မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို၊ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခြင့္လည္းမရွိ၊ ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳခြင့္လည္း မရွိဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး တန္းတူရည္တူ သေဘာမပါေသာ၊ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူ သေဘာမပါေသာ တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ေမးျမန္းသည့္နည္းကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တန္းတူရည္တူ သေဘာမရွိ၊ ဖိအားကင္းလြတ္မႈ မရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးမရွိခဲ့ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။
နိဂံုး  
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဂႏၵီ အစည္းအေ၀းႀကီးတို႔သည္ အလြန္အေရးပါေသာ ကိန္းေသမ်ား ျဖစ္သည္။ န၀တ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဂႏၵီ ေၾကညာစာတမ္းတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်က္ တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ သေဘာကို မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ န၀တ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးစီမံခ်က္ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ခဲ့ၿပီး ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူထံုးကို ႏွလံုးမူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး ခေယာင္းလမ္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတသထက္ မြဲေတလာခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္လွ်က္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အခရာက်ေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္က အသံတိတ္ ႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ သမိုင္းဘီးကို ျပန္မလည္ေစသင့္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဆာ္ၾသ လိုက္ရပါသည္။

Eleven Media Group