၂၀၁၅ မတုိင္မီေျဖပါ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/26/2014 05:18:00 PMျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အျမန္လမ္းမႀကီးမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ပါက ဦးစြာေတြ႕ရိွရေသာ ကံ့ေကာ္ပန္းအ၀ုိင္းအနီးတြင္ လွပခံ့ညားလွသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုက ဆီးႀကိဳေနမည္ျဖစ္သည္။

ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမဧရိယာအတြင္း ေခတ္မီဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ပံုေဖာ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုးပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုးဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုႏုိင္မည့္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီပုိင္
ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအေဆာက္အအံုႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ခမ္းနားလွသည့္အေဆာက္အအံုႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏသာမက ထို႔ထက္မ်ားျပားလွသည့္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ပါတီႀကီး၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ရရိွလာပါသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနေျဖရမည့္ ၂၀၁၀ ကပင္ တင္က်န္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္းေႂကြးျဖစ္သည္။

အသင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေငြေၾကး၊ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရက ျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေငြေၾကး၊ ဘ႑ာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ယခုလက္ရိွပါတီပုိင္ျဖစ္ေနေသာ ဓနဥစၥာမ်ားသည္ ျပည္သူပုိင္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ထုိအခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရိွေနသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

မၾကာမီႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဦးမည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ရရိွလာသည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္မွသာ ျပည္သူမ်ား၏သံသယမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အျမင္ရွင္းရွင္းျဖင့္ မဲေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ ကာလမွာပင္ အသင္းအျဖစ္တည္ရိွေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ယင္းတုိ႔၏ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးတစ္႐ံုးထက္ပင္ ပိုမုိခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အသင္းဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ေဆာက္လုပ္ကုန္က်မႈစရိတ္ မည္ေရြ႕မည္မွ်ရိွခဲ့သည္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရိွဘဲ အသင္းမွပါတီအျဖစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအပါအ၀င္ အသင္းပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုးကုိ ပါတီမွလက္လဲႊရယူခဲ့သည္။

အျငင္းပြားစရာမဲရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အသာရခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ အသာရခဲ့သည္။

ထုိဘ႑ာေရးအားသာခ်က္က ေနာင္လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ေနထိုင္ေရးစိတ္မေအးႏိုင္ဘဲ ေျပးစရာေျမမရိွျဖစ္ေနေသာ သမီးကေလးေက်းရြာသူရြာသားမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေနစရာေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ေက်ာခင္းစရာမရိွေတာ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၀ ေက်ာ္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားကမူ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔စီမံတဲ့ေနရာလိုက္ေနမွာပါ”ဟု ရြာသားတစ္ဦးကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားကမူ ၂၀၁၅ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကလည္း ပါတီမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကုိတင္ျပရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွ၍ အျခားပါတီမ်ားနည္းတူ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ မည္မွ်ရိွသည္ကုိမသိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစုိးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြားစရာႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ ပယ္ပဲမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ားၾကား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအာဏာရရိွေရးကုိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသင္းအျဖစ္ရိွေနစဥ္ကတည္းက ရရိွထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းရယူခြင့္ေပးခဲ့သည္ဆုိသည့္ စြပ္စဲြမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ ၂၂၇ ရက္တိတိအလို ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၅ ရက္က တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းက ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရိွ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆုိင္ ၁၉ ဆုိင္ကုိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထံ အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ မရမ္းကုန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရိွ စက္သံုးဆီဆုိုင္ ၁၉ ဆုိင္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၁ ဒသမ ၃၄၉ သန္းသာ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ခုိုင္ၿဖိဳးသည္ အသင္းအျဖစ္သာရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ားေ၀ျခမ္းေရးအစီအစဥ္အတြက္ မည္သူမွ်ေစာဒကက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ မတက္ရဲခဲ့ၾက။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစတင္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆုိပါေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမေစ်းေခါင္ခုိက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရေတာင့္ရခဲအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ပတ္တိတိၾကာမွ ျပည္သူကုိ တရား၀င္အသိေပးခဲ့သည္ဆုိသည္ကုိေတာ့ အာဏာပုိင္မ်ားေရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဘက္ကပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆဲြေနသည့္ ယာဥ္လုိင္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္းကမွ အမည္ေျပာင္းလဲေျပးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေျပးဆဲြေနသည့္ အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ပါတီပုိင္ယာဥ္လုိင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမစမီ ၁၇ ႏွစ္ခန္႔အလုိကတည္းက တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္းသည္ ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ထုိအခြင့္အေရးဆက္လက္ရရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရိွသည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားရရိွရန္ ခက္ခဲလွသည့္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

အဆုိပါအေဆာက္အအံုမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ အခမဲ့ေဆးကုခန္းမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ေ၀ဖန္မႈအခ်ိဳ႕က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ေဆးခန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္မျဖစ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အပါအ၀င္ အကြက္အကြင္းေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမေနရာဦး႐ံုသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးလွေဆြက အဆိုပါစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ေျပာစကားမ်ားဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

“ႀကံ႕ခုိင္ေရးက ရာခ်ီတဲ့ေဆးခန္းေတြ ဒီေန႔ထိကုေနတယ္။ အလကားကုေပးေနတယ္”ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ “ၿဖိဳးေစတနာ”ေဆးခန္းမ်ားအေၾကာင္း ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေျမသိမ္းသည္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ယခင္အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတုိ႔ကုိသာ ေျပးျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။

လက္ရိွ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမုိင္းလမ္းဆံုရိွ ၿဖိဳးေစတနာေဆးခန္းေျမေနရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ခြင္ျပည့္ကြက္က် ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယခင္အသင္း႐ံုး၊ ယခုပါတီ႐ံုးမ်ား တည္ရိွေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ ယခင္က မည္သူပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။

အမွန္တကယ္ပင္ မူလပုိင္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ တန္ရာတန္ေၾကးေပး၍ ၀ယ္ယူထားခဲ့ျခင္းဟုတ္ပါသလား။ ထုိေမးခြန္းကုိ စနစ္တက်၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးေစတနာေဆးကုခန္း ေျမေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရရိွေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ အသင္းအျဖစ္တည္ရိွေနဆဲကာလအတြင္းက ရရိွထားေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ားအတြင္း ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူတုိ႔ကေျပာသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ထုိအခ်ိန္က အသြင္ေျပာင္းစဥ္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေနကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရသည္ဟု တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ ရန္ကုန္အေနာက္ပုုိင္းခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းကလည္း တုိင္တာေတြ၊ ေတာတာေတြရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကုိ ကူးေျပာင္းတဲ့ဟာေတြ ရွင္းလင္းျပရတာေပါ့။ အခုေတာ့ အာဏာရပါတီျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ရွင္းျပတာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သည့္ ဖဆပလပါတီအေနျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္သို႔အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ပါတီပုိင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ အနည္းငယ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကုိပါ ေပးအပ္လုိက္ရသျဖင့္ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခ်ိန္တြင္ အေမြအႏွစ္ဟူ၍ မက်န္ခဲ့သျဖင့္ ေ၀ျခမ္းရန္၊ အေမြဆက္ခံရန္
မလိုေတာ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီတြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကုိေျပာျပသည္။

“ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းက အရင္အစိုးရ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အသင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈအေဆာက္အအံုေတြဟာ ျပည္သူပုိင္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းကုိဆက္ခံတဲ့ ပါတီကလည္း ဒါေတြကုိယူတယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူပုိင္ကုိ သူတို႔ပိုင္လုပ္လုိက္တဲ့သေဘာပဲ”ဟု ဦးသုေ၀ကဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကုိ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစဲြျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းထားၿပီး ထုိႁခြင္းခ်က္မ်ားက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူတုိ႔ကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရရိွထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြမ်ားကုိ ထင္သာျမင္သာခ်ျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ ဘယ္ကရလဲမေမးပါနဲ႔။ ဘယ္လိုသံုးလဲမေမးပါနဲ႔ဆုိေတာ့ အဲဒါပါတီမဟုတ္ဘူး။ ကုမၸဏီပဲျဖစ္လိမ့္မယ္”ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ပိုမုိအႀကိတ္အနယ္ရိွလာမည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေသာေၾကာင့္ ပါတီမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္ လြန္စြာအေရးပါလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကေျပာသည္။

“လက္ရိွသတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ေယာက္ငါးသိန္းဆိုရင္ပဲ ေနရာတုိင္း၀င္ၿပိဳင္တဲ့ပါတီက သိန္း ၆၀၀ ေလာက္ကုန္မယ္။ ဒါေတာင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုန္က်စရိတ္မပါေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲစရိတ္က သတ္မွတ္ထားသလို တစ္ေယာက္သိန္း ၁၀၀ ႏႈန္းနဲ႔သံုးရင္ပဲ သိန္းကုိ သိန္းဂဏန္းနဲ႔ခ်ီကုန္မယ္။ ေတာ္႐ံုပါတီက ေနရာတိုင္းၿပိဳင္ဖို႔ဆုိတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပါတီရန္ပံုေငြေတာင့္တင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွသည့္ ကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းပါတီမ်ားလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြေတာင့္တင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ရန္ပံုေငြေတာင့္ေအာင္ ရွာၾကတာပဲ။ အုိဘားမားလည္း ရွာတာပဲ။ ဟီလာရီကလင္တန္လည္း ရွာတာပဲ”ဟု ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

“ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းကပိုင္တဲ့ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အအံုေငြေၾကးေတြဟာ အစိုးရကလဲႊေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူပုိင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ပါတီပုိင္လုပ္ပစ္တာကေတာ့ မတရားဘူးလုိ႔ထင္တယ္။ သိကၡာရိွတဲ့သူေတြဆိုရင္ ဒီလိုမလုပ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ပါတီက ျပည္သူအားလံုးေထာက္ခံထားတဲ့ ျပည္သူ႔ပါတီဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ခုေတာ့ အဲလိုလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ေလ”ဟု ဦးသုေ၀ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္လည္း လအနည္းငယ္သာလုိေတာ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးစတင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ အစိုးရဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အထိ ၂၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အစဥ္အဆက္ရရိွခဲ့သည္။

ယင္းအစဥ္အလာကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းရိွ၊ မရိွကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အျခားပါတီမ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာမသာကုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြအေျဖမဲေရတြက္ၿပီးခ်ိန္အထိ ေစာင့္စားရဦးမည္။

သုိ႔ေသာ္ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အျခားပါတီမ်ားထက္ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအင္အားက အစစအရာရာ အသာစီးရေနမည္မွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ- ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ ထြန္းခုိင္၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္
7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)