တပ္သိမ္းေျမ ဧက ၃၅၀ ေက်ာ္ ပုသိမ္တြင္ ျပန္ေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/26/2014 03:55:00 PM


စည္သူေမာင္ေမာင္

အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္(၁၀) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္မ်ားက သိမ္းယူထား သည့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ပုသိမ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ေျမစုစုေပါင္းဧက ၃၅၀ ေက်ာ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လုိက္သည္ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပုသိမ္ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်စ္ကိုကိုက မဇၩိမကုိေျပာ သည္။

အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္စခန္း႐ုံး သိမ္းဆည္းထားသည့္ စက္ပစ္ကြင္းေျမ ၂၀၄ ဒသမ ၄၃ ဧက ႏွင့္ ဆင္မေက်းရြာလယ္ေျမ ၁၂၆ ဒသမ ၇ ဧက၊ အမွတ္(၁၀)လွ်ပ္စစ္နွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း သိမ္း ဆည္းလယ္ေျမ ၂၅ ဒသမ ၇ ဧကကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“အပ္ႏွံလယ္ယာေျမေတြကို မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ ေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမွန္တ ကယ္ပိုင္ဆိုင္သူလက္ထဲကို ေရာက္ေစခ်င္တယ္။ ၾကားကလူေတြဆီမေရာက္ေစခ်င္ဘူး။ အမွန္တကယ္ စြန္႔လႊတ္သူ ျပန္ရေစခ်င္တယ္။ ေျမစာရင္းကလည္း ေသခ်ာကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ေသခ်ာ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ေဆာင္ရြက္လို႔မရမွ ေျမယာအမႈအခင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ဘက္မလိုက္ဘဲ ရပ္/ေက်းေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီေတြ သူတို႔ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပပါ”ဟု ပုသိမ္ၿမဳိ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာသည္။

အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္စခန္း႐ုံးမွ သိမ္းထားသည့္၂၀၄ ဒသမ ၄၃ ဧကတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၅) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ကိုးဆူးေက်းရြာတို႔မွ စားက်က္ေျမ ၁၆၆ ဒသမ ၄ ဧကႏွင့္ လယ္ေျမ ၃၈ ဧက ပါ၀င္ ကာ ဆင္မေက်းရြာရွိ လယ္ေျမသီးသန္႔ ၁၂၆ ဒသမ ၇ ဧကႏွင့္ အမွတ္(၁၀) လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေရႊျမင္တင္အုပ္စု၊ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာမွ လယ္ေျမ ၂၅ ဒသမ ၇ ဧက ပါ၀င္သည္။

၂၀၁၃၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း ေရႊေသာင္ယံလယ္ေျမ ၈ ဒသမ ၂၈ ဧကအား အေနာက္ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္စခန္း႐ုံးမွ အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာအသုံးခ်ေရးေကာ္မတီတြင္ ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠ႒၊ ၿမဳိ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးက အတြင္းေရးမွဴးအပါအ၀င္ စီမံကိန္းဦးစီးမွဴးအဖဲြ႕၀င္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးအဖဲြ႕၀င္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီး အဖဲြ႕၀င္၊ သစ္ေတာဦးစီးအဖဲြ႕၀င္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ အဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠ႒ အဖဲြ႕၀င္တို႔ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ရပ္ေက်း ေျမယာအ သုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီမ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Mizzima Burmese