ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ပို႔ခ်ေပးေသာသင္တန္းမ်ားအားလက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 01:57:00 AM


ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕သို႔ပံ့ပိုးပို႔ခ်ေပးေသာရဲ တပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးသင္တန္းမ်ား အား လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပသပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ရွိ ရဲတပ္ရင္း (၈)တြင္ယမန္ေန႔နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ ရင္းမ်ားကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရဘိုနီ၊ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပ သမဂၢသံအမတ္ၾကီး ႐ိုလန္ကိုဘီ ယာတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ တကာတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ နည္းမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ လူစု လူေဝးအား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္း မႈနည္းလမ္းမ်ားအားရဲတပ္ရင္းမ်ား မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားအား ျပသခဲ့ သည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူစုလူေဝးအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျခင္းအပိုင္း မ်ားအား ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လမွစတင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံစေသာဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ရဲအရာရွိမ်ားက ၁၈လစီမံကိန္း ျဖင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ ကာ ယင္းအတြက္ ယူ႐ိုေငြ ၁ဝ သန္း(က်ပ္ေငြ ၁၃ ဒသမ ၂ ဘီလီ ယံခန္႔)ေထာက္ပံ႔ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ သ႐ုပ္ျပပြဲအတြင္း ဒိုင္း လႊားမပါေသာ တပ္စိတ္ႏွင့္တပ္စု မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုနမူနာျပပံုစံ၊ဒိုင္းလႊား ပါဝင္သည့္ တပ္စိတ္ႏွင့္တပ္စုမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု လက္ေတြ႕နမူနာပံုစံ၊ အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ဒိုင္းလႊား ပါေသာ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္း မ်ား သ႐ုပ္ျပျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းဆိုင္ ရာနည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားပံုတို႔ကို ျပသခဲ့သည္။

ဒိုင္းလႊားမပါေသာ တပ္စိတ္ႏွင့္ တပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းပံု နမူနာျပပံုစံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကြၽမ္းက်င္ စြာျဖင့္ စနစ္တက်လႈပ္ရွားၿပီး လူ ထုအားလမ္းျပရန္၊ ဖိႏွိပ္မႈျပဳလုပ္ စရာမလိုေအာင္ လူအုပ္စုအရွိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ လမ္းဝင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ ရန္ျဖစ္သည္။ ဒိုင္းလႊားပါဝင္သည့္ တပ္စိတ္ႏွင့္ တပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းပံု လက္ေတြ႕နမူနာပံုစံ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ လုအုပ္စုထဲမွ အခ်ိဳ႕က ေက်ာက္ခဲသို႔မဟုတ္ပုလင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကယူဆ ထားသည့္ တင္းမာသည့္ အေျခ အေနအား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ဒိုင္းလႊားပါေသာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သ႐ုပ္ျပျခင္းတြင္ လူအုပ္စုအား အျခားနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရာ၌ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါက ရဲအရာရွိမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ရန္နီးစပ္လာၿပီး လံုျခံဳေရးအေျခ အေနမွာ အလြန္ဆိုးရြားေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါက ပိုမိုအျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကိုသင္ၾကား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္း ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိသည့္ လူအုပ္ စုႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုရင္ဆိုင္ ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဥပမာ- အေဆာက္အအုံ၊ လမ္းႏွင့္အျခား ေနရာမ်ား၏ ဝင္ေပါက္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ျခင္းအတြက္ ေလ့က်င့္ေပး ျခင္းျဖစ္ကာ သင္တန္းသားရဲတပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔က လက္ေတြ႕ ပဋိ ပကၡပံုစံျဖင့္ေလ့က်င့္သ႐ုပ္ျပသခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါသ႐ုပ္ျပကြက္ မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တစ္ ဖက္၊ ဆႏၵျပသူအသြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားကတစ္ဖက္ျဖင့္ လက္ေတြ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ႀကသည္။ ယင္း သို႔ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပကြက္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး Community Polisiam ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ဟုေျပာသည္။

The Union Daily