သမၼတဦးသိန္းစိန္္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ (ဓာတ္ပုံမ်ား)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 01:55:00 PM

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ က်င္းပသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ ့မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ

(ဓာတ္ပံု- ဘိုဘို၊ မဇၩိမ)