ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းစနစ္ႏွင့္ ဟုိင္းေ၀းရထားလမ္းစနစ္ ေရာေထြးေမာင္းႏွင္မႈ ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရထားလမ္းစနစ္ကုိ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ရန္ JICA စီစဥ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 01:00:00 PM

ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းစနစ္ႏွင့္ ဟုိင္းေ၀းရထားလမ္းစနစ္ ေရာေထြေမာင္းႏွင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ရဲကို)

ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းစနစ္ႏွင့္ ဟုိင္းေ၀းရထားလမ္းစနစ္ ေရာေထြေမာင္းႏွင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္ရထားလမ္းပုိင္းစနစ္ကုိ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ရန္ JICA (Japan Intern-ational Cooperation Agency) က စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳျပင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာတြင္ ဆုံမွတ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ႏွင့္ ဟုိင္းေ၀းရထားခရီးစဥ္ ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း JICA အဖြဲ႕၏ အဆုိျပဳထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“မလႊကုန္းဘူတာေပါ့။ အဲဒီနားမွာ သြားဆုံေနတာ။ ၿမဳိ႕ပတ္က ၇၊ ၈၊ ၉ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားရင္ ဟုိင္းေ၀းက ၄၊ ၅၊ ၆ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေမာင္းေနရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက က်ပ္တည္းလုိ႕သိရတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခု JICAအဖြဲ႕က လုပ္မယ့္ “မဟာရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း” YUTRA Report တြင္ အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုတည္းက တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္”ဟု ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

JICA အဖြဲ႕က အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုအတြင္း ပါရွိေသာရထားဘူတာဂိတ္ နည္းပညာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကုိလည္း ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းပုိင္းစနစ္ကုိ အရွိန္ျမႇင့္ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ရထားတြဲမ်ားကုိလည္း ျပင္ဆင္အစားထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္ပုိင္းရွိ ကီလုိမီတာ ၂၀ ခန္႔ကုိလည္း ျပင္ဆင္ေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ -မႏၲေလးရထားလမ္းပုိင္းမွာမႈ ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီိးဌာနမွ သိရသည္။

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးလက္ေအာက္ရွိ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မၾကာမီႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၊ ရထားၿမဳိ႕ပတ္ ရထားလမ္းစနစ္အစရွိသည္တုိ႕ကုိ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ပါ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group