အလုံးစုံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံစနစ္တြင္ ယခင္အာမခံထားရွိေသာ ကုမၸဏီအားလံုးက ေပးေလ်ာ္သည့္စနစ္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကသာ ေပးေလ်ာ္မည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 10:41:00 AM
သက္ထားေအးျမတ္မြန္
ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းေပၚတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းသြားခဲ့ေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဇာ္ထြန္း)

အလုံးစုံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံစနစ္တြင္ အာမခံထားရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကသာ ေပးေလ်ာ္မည့္စနစ္ျဖစ္ေသာ knock for knock agreement ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္အတြက္ ျမန္မာ့အာမခံအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီေျခာက္ခုမွ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ျမန္မာ့အာမခံ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ယခင္က်င့္သုံးသည့္ အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံစနစ္သည္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မွ အာမခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ထားရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိလည္းထားရွိသည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားထံမွ ရရွိခဲ့သည္။ ယခု knock for knock agreement တြင္မူ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းတြင္သာ အာမခံထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုလည္း ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွသာ ေပးေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"knock for knock agreement က ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာထားရင္လည္း တစ္ခုကပဲေလ်ာ္မွာပါ။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာသာ အာမခံထားရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုမၸဏီဘယ္ႏွခုမွာပဲထားထား တစ္ခုတည္းကသာ ေပးေလ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေအကုမၸဏီမွာထားတဲ့ကားနဲ႔ ဘီကုမၸဏီမွာ ထားတဲ့ကားႏွစ္စီးတုိက္ရင္ သက္ဆုိင္တဲ့ကုမၸဏီကပဲ ကုိယ့္ကားကုိကုိယ္ ေပးေလ်ာ္ရမွာေပါ့။ ေအဘက္ကကားက အာမခံထားျပီး တစ္ဖက္ကကားက အာမခံမထားရင္ေတာ့ ႏွစ္ခုလုံးကို ေပးေလ်ာ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုေရးထိုးခဲ့သည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွာ First National Insurance၊ Grand Guardian Insurance Public Co,ltd၊ IKBZ Insurance Public Co,ltd၊ Global World Insurance၊ ေအာင္သစၥာဦး အာမခံ၊ ဧရာျမန္မာ အာမခံႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံထားရွိထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေပးေလ်ာ္မည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါယာဥ္ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ လူတစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၁၀ သိန္း ေပးေလ်ာ္ေၾကာင္း သိရသည္။

EMG