ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သုိ႕ Server ႏွင္႕ကြန္ပ်ဴတာမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 10:50:00 AM
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါလီမန္မ်ား သမဂၢ (IPU) မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သုိ႔ Server သံုးလုံးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၈ လုံး ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ လႊတ္ေတာ္ဝင္း အတြင္းရွိ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တုိက္၌ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား အဖြဲ႕ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေအးေအးမူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံး အသီးသီးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ IPU မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ Project Mana-ger Mrs.Norah Babic က ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား အဖြဲ႕ဆုိင္ရာ ပူူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးထံ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမ၀တီ