တာဝန္ေပါ႕ဆမႈရွိသည္ ဟူေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ ျငင္းပယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 08:58:00 AM
ထိုင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ဆန္ဖုိးမ်ား ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္သည္ တာဝန္ေပါ့ဆမႈ ရွိသည္ဟူေသာ ထိုင္းအက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ (NACC) ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ထိုင္းယာယီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိအေနျဖင့္တရားနည္းလမ္းက်စြာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ NACC က မိမိ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စြပ္စဲြေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိသည္ အမွားအယြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရင္လပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ NACC အေနျဖင့္ ရင္လပ္အေပၚ စြဲခ်က္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ စြဲခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ခံရန္အတြက္ ရင္လပ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ဆင့္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္က မိမိအေနျဖင့္ ဆန္စပါး ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ပါ ယူခဲ့ၿပီး မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး အခန္းက႑မွသာ ပါဝင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေခ်ပေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရင္လပ္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို လက္လႊတ္ကာ တရားရင္ဆိုင္ရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း NACC သို႔ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ