၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ ၆နာရီက ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 02:08:00 PM

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ ၆နာရီက ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္ ၎ဆႏၵျပမႈကို
ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ဇိနမါရ္ေအာင္ ဘုရားေရွ႕မွ က်ိဳက္ကေလာ့ ဘုရားေရွ႕ထိလမ္းေရွာက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကၿပီး ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ က ပုဒ္မ ၁၈ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။


National League for Democracy