ထိုင္းတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာျပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/20/2014 01:53:00 PM


ဘန္ေကာက္၊ ေမ ၂၀ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔နံနက္ ၃ နာရီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေၾကညာလိုက္သည္။စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္အတိုင္းသာလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္စရာရွိသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း
ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္မ်ားသည္ တီဗီအသံလႊင့္ရုံအခ်ဳိ႔ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ နံနက္ ၆ နာရီအထိမူ မည္သို႔ေသာ

ဖမ္းဆီးျခင္းကိုမွ်မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာေနျပီျဖစ္ျပီး၊ ယင္တို႔ကို
ထိန္းသိမ္းလိုျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူတို႔ကဆိုၾကသည္။

PP
ref: Straits Times

Popular Myanmar News Journal